Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคมะเร็งกับความอ้วน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
23 กุมภาพันธ์ 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

การศึกษาทางการแพทย์ ให้ผลศึกษาตรงกันว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งชนิดพบบ่อยหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ คือภาวะ/โรคอ้วน จึงเป็นที่มาขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง แนะนำการป้องกันโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ การป้องกันการเกิดโรคอ้วน โดยแนะนำการควบคุมทั้งปริมาณ และประเภทอาหาร ร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ

การที่ทำไม โรคอ้วนถึงก่อให้เกิดมะเร็ง การศึกษาต่างๆให้ผลที่เชื่อถือได้ว่าว่า น่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่

ดังนั้น การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง วิธีที่แพทย์แนะนำวิธีหนึ่ง คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วน นั่นเอง

บรรณานุกรม

  1. http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/obesity [2015,Jan27]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: นักบิน ลูกเรือ (เรือบิน) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 7 คน Warakron Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 tr05370 Chollasit
Frame Bottom