Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: กาแฟกับโรคมะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
26 มกราคม 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่บริโภคกันแพร่หลายทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะคนวัยทำงาน จึงมีคนให้ความสนใจว่า มันเกี่ยวข้องกับมะเร็ง หรือไม่ อย่างไร

กาแฟ ได้มาจากผลของต้นกาแฟ พืชไร่ที่มีอุดมสมบูรณ์ในประเทศแถบ ลาตินอเมริกา อัฟริกา และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมประเทศไทยด้วย ซึ่งกาแฟที่ผลิตในบ้านเราที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ กาแฟจากดอยช้าง เชียงราย

สารสำคัญในกาแฟ คือ Caffeine นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ และทางการแพทย์ ได้ศึกษาอย่างกว้างขวางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคกาแฟ ในปี ค.ศ. 2012 มีการศึกษาทางการแพทย์ที่รายงานถึงผลของกาแฟต่อการเกิดโรคต่างๆ และ ต่ออัตราการเสียชีวิต โดย ดร. Neal D. Freedma และคณะ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และได้ตีพิมพ์ในวารสารสำคัญทางการแพทย์ คือ NEJM เมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2012 โดยศึกษาในประชากรปกติที่ดื่มกาแฟในปริมาณหลากหลายต่อวัน (ที่ไม่มีโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)ทั้งหญิงและชายในช่วงอายุ 50-71 ปี ทั้งนี้เป็นหญิง 173,141 คน เป็นชาย 229,119 คน ศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1995-1996 และติดตามผลนานถึง 13 ปี (ค.ศ. 2008) ทั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มที่ศึกษาเป็น ไม่ดื่ม, ดื่มน้อยกว่า 1 ถ้วย/วัน, ดื่ม 1 ถ้วย/วัน, ดื่ม 2-3 ถ้วย/วัน, ดื่ม 4-5 ถ้วย/วัน, และดื่มตั้งแต่ 6 ถ้วย/วันขึ้นไป

ผลการศึกษาพบว่า การดื่มกาแฟไม่ได้เป็นสาเหตุของโรค และไม่ได้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ดังนี้ โรคหัวใจ โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง, อุบัติเหตุ, การติดเชื้อ, และ โรคมะเร็ง

ในด้านเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ดร. Kushi,L และคณะ จาก สถาบันและสมาคมต่างๆด้านโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกา ก็ได้ศึกษาถึงผลของ กาแฟต่อการเกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึงการป้องกันโรคมะเร็ง จากการรวบรวมงานการศึกษาจากทั่วโลกและรายงานในวารสารสำคัญทางการแพทย์อีกเล่ม คือ CA Cancer J Clin ในเดือน มกราคม/กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ก็ได้ผลสอดคล้องกันว่า กาแฟ ไม่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ทั้งในด้าน การเป็นสาเหตุ และในด้านการป้องกัน โรคมะเร็ง

*****สรุป การบริโภคกาแฟ ไม่มีผลต่อ โรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม กาแฟมีฤทธิ์ เป็นสารกระตุ้นระบบประสาท เพิ่มการหลั่งกรดของกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ ลดการดูดซึมธาตุเหล็ก กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ช่วยขับแคลเซี่ยมออกทางปัสสาวะ การดื่มกาแฟ จึงอาจเป็นสาเหตุ ของ อาการปวดท้อง ท้องเสีย กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ โรคกรดไหลย้อน ซีด และ/หรือ โรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะเมื่อดื่มในปริมาณมาก กล่าวคือ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/วัน (เกิน 3 ช้อนชาต่อวัน) ทั้งนี้หมายถึงในคนปกติ ไม่รวม เด็ก หญิงตั้งครรภ์ (กาแฟผ่านรกเข้าไปในทารกได้) หญิงให้นมบุตร (กาแฟจะออกมาในน้ำนมได้) หรือในผู้ป่วยโรคต่างๆ (ซึ่งปริมาณกาแฟ/วัน ผู้ป่วยควรต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย)

บรรณานุกรม

  1. Kushi, L. et al. (2012). CA Cancer J Clin. 62, 30-67 [2014,Dec20]
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_caffeine [2014,Dec20]
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee [2014,Dec20]
  4. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1112010 [2014,Dec20]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: เอกซเรย์ในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Magpie
Frame Bottom