Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรบอกลูกไหมเมื่อพ่อแม่เป็นมะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
12 มกราคม 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์โรคมะเร็ง มีความเห็นตรงกันว่า เมื่อพ่อหรือแม่เป็นมะเร็ง พ่อแม่ควรบอกให้ลูกทราบเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวปรับตัว ดูแลซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นกว่าการที่มีส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่รู้ถึงความจริง ทั้งนี้ การบอกให้รู้ มีแต่ข้อดี

เด็กทุกคน ทุกวัย รวมไปถึงวัยเรียนมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องการรู้ความจริง และต้องการที่จะดูแลตนเอง

เด็กทุกวัยโดยเฉพาะเด็กเล็ก และเด็กโต มักมีจินตนาการว่า ตนเป็นตนเหตุของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้น ถ้าไม่ได้รับการบอกเล่าที่ถูกต้อง เด็กหลายคน จะคิดว่า ตนเองเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของพ่อแม่จากสิ่งที่ตน จินตนาการไปเอง จนหลายคนจำฝังใจ และก่อให้เกิดความรู้สึกผิดที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กไปจนตลอดชีวิต

การเจ็บป่วยของพ่อแม่ จะส่งผลถึง การขาดการดูแลลูก การมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ลูกในวัยเรียน ถ้าไม่รู้ ไม่มีการปรับตัวในด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลถึงการเรียนของลูก ที่รวมไปถึงการปรับตัวในโรงเรียน ที่มักส่งผลด้านลบต่อความประพฤติ และผลการเรียน

พ่อแม่ ควรบอกลูก เมื่อพ่อแม่มีความพร้อม ยอมรับ ปรับตัวต่อการใช้ชีวิตได้ ตัดสินใจการรักษาได้ชัดเจน จัดการเรื่องงาน เศรษฐกิจ วิธีการในการดูแลครอบครัวในช่วงของการเจ็บป่วย/ช่วงการรักษาได้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่า ครอบครัวหมดสิ้นแล้ว

พ่อแม่ ควรบอกลูกพร้อมกันทุกคน ด้วยเรื่องที่เป็นกลางๆ เพราะลูกแต่ละคนจะอยู่คนละวัย ที่มีปัญหาไม่เหมือนกัน ควรบอกด้วยอารมณ์ที่มั่นคง มีทางออก มีความหวัง มีวิธีจัดการกับการดำรงค์ชีวิตประจำวันแล้วว่า จะเป็นอย่างไร

การบอกเล่า ควรให้เวลาเต็มที่ทั้งพ่อแม่และลูก ควรบอกเด็กล่วงหน้าว่า จะคุย/ปรึกษากันในเรื่องสำคัญ ไม่จำเป็นต้องลงลึกถึงรายละเอียด เพราะเด็กยังไม่เข้าใจ ควรบอกลูกด้วยภาษาง่ายๆ ด้วยความมั่นคงทางอารมณ์ ว่า เป็นมะเร็งอะไร รักษาอย่างไร ใช้เวลารักษานานเท่าไร ระหว่างรักษา พ่อแม่ อาจมีอาการอย่างไร การเข้าโรงพยาบาล สภาพร่างกายที่อาจเปลี่ยนแปลง อาการที่อาจเกิดขึ้น (ช่วยให้ลูกรับมือได้ เมื่อพ่อแม่มีอาการเหล่านั้น) ลูกทุกคนควรดูแลตนเอง ใช้ชีวิตอย่างไร จะช่วยตนเองอย่างไร ช่วยดูแลกันและกันอย่างไร ดูแลพ่อแม่ ดูแลบ้านได้อย่างไร จัดตารางการใช้ชีวิต/การเรียนอย่างไรที่รวมถึงวิธีการไปโรงเรียน (ที่โรงเรียน อาจถูกถาม ซึ่งควรตอบอย่างไร) หลังจากนั้น แยกคุยกับลูกเป็นรายบุคคล เพื่อให้ลูกได้สอบถาม ปรึกษาข้อข้องใจ และสิ่งที่แต่ละคนอยากรู้

ก่อนบอกลูก พ่อแม่ควรปรึกษา แพทย์ พยาบาลผู้ให้การรักษา เพราะจะมีประสพการณ์มากกว่าผู้ป่วย จึงสามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยได้ ควรปรึกษา ระหว่างสามีภรรยา บุคคลที่ใกล้ชิดของครอบครัวที่อาจต้องช่วยดูแลผู้ป่วย หรือผู่ปวย จำเป็นต้องพึงพา เพื่อเป็นวิธีทางในการดำเนินชีวิต ที่เตรียมพบกับปัญหา ด้วย สติ ซึ่ง ควรต้องทำให้ลูกรู้สึกว่า ลูกยังมีที่พึ่ง ยังใช้ชีวิตได้ปกติ เพียงแต่ต้องช่วยดูแลกันมากขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหา ที่สำคัญคือ ต้องให้ลูกตระหนักว่า พ่อแม่ ยังเป็นที่พึ่งของลูก ยังดูแลลูกอยู่ เพื่อให้ลูกยังมีที่พึ่ง ที่ปรึกษาในชีวิตของลูกได้เหมือนเดิม

สรุป เมื่อพ่อแม่เป็นมะเร็ง ควรบอกให้ลูกทราบ เพราะมีแต่ผลดี และที่สำคัญ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จะบอกลูกไหม แต่ปัญหาอยู่ที่ ควรบอกลูกเมื่อไหร่ และ ควรบอกอย่างไร

บรรณานุกรม

  1. http://www.cancer.org/treatment/childrenandcancer/helpingchildrenwhenafamilymemberhascancer/dealingwithaparentsterminalillness/dealing-with-a-parents-terminal-illness-why-tell-child [2014,Dec20]
  2. http://www.cancer.org/treatment/childrenandcancer/helpingchildrenwhenafamilymemberhascancer/dealingwithdiagnosis/dealing-with-diagnosis-how-to-tell-children [2014,Dec20]
  3. http://www.cancer.org/treatment/childrenandcancer/helpingchildrenwhenafamilymemberhascancer/dealingwithaparentsterminalillness/dealing-with-a-parents-terminal-illness-when-to-tell-child [2014,Dec20]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ถั่วเหลืองกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Followyourheart Imcher kkodchaporn Doraemon55
Frame Bottom