Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวด  ต้านอักเสบ 

บทนำ

คีโตโปรเฟน (Ketoprofen) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาเอ็นเสด (NSAIDs) ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและลดไข้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งสารโพรสตาแกลนดิน (Prostagladin) ที่เป็นสารตั้งต้น ของความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกาย สำหรับรูปแบบการจัดจำหน่ายมีทั้งยารับประทาน ยาฉีด และเจลทาผิวหนัง

คีโตโปรเฟนจัดเป็นยาที่มีการใช้ในหลายประเทศของแถบทวีปยุโรป การใช้ยาเพื่อวัตถุประสงค์บรรเทาอาการข้ออักเสบ รวมไปถึงอาการปวดฟันในผู้ป่วยหลายราย

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อ ยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า ยาคีโตโปรเฟนสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ดี โดยมีเงื่อนไขต้องรับประทานช่วงท้องว่าง การรับประทานยาพร้อมอาหารจะลดการดูดซึมยา หลังรับประทานความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดจะขึ้นสูงสุดภายใน 0.5 - 2 ชั่วโมง ในรูปแบบยาเจลทาผิวหนัง ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยมาก ปกติคีโตเปรเฟนจะจับกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 99 % โดยตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยา ร่างกายต้องใช้เวลา 1.5 - 4 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านมากับปัสสาวะ

สำหรับประเทศไทย คีโตโปรเฟนจัดเป็นยาอันตราย การใช้ยาจึงควรต้องอยู่ภายใต้คำสั่ง แพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาคีโตโปรเฟนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คีโตโปรเฟน

ยาคีโตโปรเฟนมีสรรพคุณรักษาอาการปวดจากโรคข้ออักเสบ ปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดฟัน ปวดประจำเดือน อาการปวดจากการผ่าตัดกระดูก

ยาคีโตโปรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

คีโตโปรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจิเนส (Cyclooxygenases, เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับสารที่ก่ออาการเจ็บปวด) เป็นเหตุให้เกิดการยับยั้งสารโพลสตาแกลนดินที่เป็นปัจจัยสำคัญของอาการปวด

ยาคีโตโปรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคีโตโปรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาแคปซูล ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาเจลทาผิวหนัง ขนาดความเข้มข้น 2.5%
  • ยาฉีด ขนาดความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/2 มิลลิลิตร

ยาคีโตโปรเฟนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคีโตโปรเฟนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับอาการปวดจากโรคข้ออักเสบ:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน 2 - 4 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดต้องไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

ข. สำหรับอาการปวดและการอักเสบโดยทั่วไป:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 - 50 มิลลิกรัมทุกๆ 6 – 8 ชั่วโมง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

*****หมายเหตุ:

  • ผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 75 ปี ให้ลดขนาดรับประทานโดยเป็นไปตามความเห็นของแพทย์
  • สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ถึงขั้นรุนแรง สามารถรับประทานยา 150 มิลลิกรัม/วัน หากเป็น โรคไตระยะรุนแรงรับประทานยาได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน
  • ควรรับประทานยาคีโตโปรเฟนพร้อมอาหาร เพื่อลดอาการระคายเคืองของกระเพาะและลำไส้
  • ขนาดยานี้ในเด็ก ขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัว และการใช้ยาต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคีโตโปรเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคีโตโปรเฟน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาคีโตโปรเฟนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคีโตโปรเฟนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ ท้องเสีย เกิดภาวะไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute interstitial nephritis)

ทั้งนี้ลักษณะของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้เกินขนาด มักพบเห็นอาการดังต่อไปนี้ เช่น ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน การหายใจติดขัด/หายใจลำบาก มีอาการชัก ความดันโลหิตต่ำ เลือดออกในทาง เดินอาหาร ซึ่งการรักษาต้องปฏิบัติและใช้หัตถการทางการแพทย์ตามอาการที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อมีอาการเหล่านี้ควรต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาคีโตโปรเฟนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคีโตโปรเฟนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคีโตโปรเฟนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้ คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาคีโตโปรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคีโตโปรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาคีโตโปรเฟนอย่างไร?

ควรเก็บยาคีโตโปรเฟนในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาคีโตโปรเฟนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคีโตโปรเฟนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Fastum (ฟาสตัม) Menarini
Lolita (โลลิตา) Unison
Oruvail (โอรุเวล) Aventis
Rhumafen Gel (รูมาเฟน เจล) T. O. Chemicals
Rofepain (โรเฟเพน) L. B. S.
Rofepain Gel (โรเฟเพน เจล) L. B. S.
Vestam Gel (เวสตัม เจล) Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ketoprofen [2014,Sept 13]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/ketoprofen/ [2014,Sept 13 ]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ketoprofen [2014,Sept 13]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/ketoprofen.html [2014,Sept 13]
5 http://www.drugs.com/pro/ketoprofen.html [2014,Sept 13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom