Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องปาก  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บคอ 

บทนำ

ยาคาโมมายด์ (Chamomile) เป็นสารสกัดที่ได้จากพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Martri caria chamomilla ถูกนำมาผลิตเชิงการค้าในรูปแบบ อาหารเสริม ชาชงสมุนไพร และยารักษาโรค แผนปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสูตรตำรับยาอาจมีการผสมสารสกัดอื่นร่วม เช่น น้ำมันหอมระเหยจากต้นสะระ แหน่, ผักชี, มะกรูด, ยูคาลิปตัส, น้ำมันระกำ, Pine Needle Oil, Sage Oil หรือมีส่วนผสมของยาชา เช่น ลิโดเคน (Lidocaine) เป็นต้น

ฤทธิ์ทางยาของคาโมมายล์ในรูปแบบของยาแผนปัจจุบัน มักจะพบเห็นเป็นยาภายนอกใช้พ่นคอหรือป้ายแผลในปาก ที่รู้จักกันในชื่อยาการค้า คือ ‘ยาคามิลโลซาน (Kamillosan)’ เพื่อลดอาการอักเสบของช่องปากอันมีสาเหตุจากแผลในปาก เหงือกอักเสบ แผลอักเสบจากการถอนฟัน ช่วยดับกลิ่นปาก หากนำมาใช้ในรูปแบบของสมุนไพร จะใช้ในรูปแบบ เช่น ชาชงสมุนไพรที่ดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งและการอักเสบของกระเพาะ – ลำไส้ ทั้งนี้ต้องดูสรรพคุณของแต่ละสูตรตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเฉพาะในบทความนี้ จะขอกล่าวถึง ‘คาโมมายล์’ ในรูปแบบของยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้รักษาอาการอักเสบในช่องปากและคอเท่านั้น

ยาคาโมมายล์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คาโมมายล์

สรรพคุณของยาคาโมมายล์ คือ

ยาคาโมมายล์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

จากบทความในวารสารทางการแพทย์ Nature Medicines Comprehensive Database ได้กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร/ยาคาโมมายล์ โดยจะไปยับ ยั้งเอนไซม์ไซโคออกซิจีเนส (Cyclooxygenase) และ เอนไซม์ไลปอกซิจีเนส (Lipoxygenase) ในระดับเซลล์ มีผลให้ลดการผลิตสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin, สารที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บปวดและการอักเสบ) อีกทั้งยังยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน (Histamine) จึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์ต้านการอักเสบได้

ยาคาโมมายล์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

เราสามารถพบเห็นการใช้สาร/ยาคาโมมายล์เป็นส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน เพื่อรักษาอา การอักเสบในช่องปากและลำคอ เช่น

  • ยาน้ำชนิดสเปรย์พ่นในช่องปาก ขนาดความแรง 375 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • ยาเจลป้ายปากที่มีส่วนผสมของยาชาขนาดบรรจุ 10 กรัม

ยาคาโมมายล์มีวิธีการใช้อย่างไร?

วิธีการใช้ยาคาโมมายล์ ได้แก่

  • ชนิดสเปรย์ ใช้พ่นเข้าปาก/ลำคอ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
  • ชนิดเจลที่มีส่วนผสมของยาชา ให้บีบยาเป็นทางยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร ป้ายบริเวณที่ เป็นแผลอักเสบในปาก วันละ 3 ครั้ง

อนึ่ง รูปแบบและลักษณะการใช้ยาคาโมมายล์ของแต่ละสูตรตำรับยา จะมีข้อแตกต่างกันออกไป เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค จึงควรขอคำแนะนำก่อนการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกร หรือใช้ข้อมูลในเอกสารกำกับยาที่ระบุถึงวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องมาประ กอบทุกครั้ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคาโมมายล์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดัง นี้

  • ประวัติแพ้ยาพ่นคอ ยาป้ายปาก ชนิดใดหรือไม่

ยาคาโมมายล์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคาโมมายล์สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง/ผลไม่พึงประสงค์) ได้ หากนำไปใช้กับผู้ที่แพ้สารคาโมมายล์ เช่น มีอาการระคายเคืองในบริเวณที่ใช้ยา

มีข้อควรระวังการใช้ยาคาโมมายล์อย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาคาโมมายล์ ได้แก่

***** อนึ่ง

ยาคาโมมายล์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคาโมมายล์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาคาโมมายล์อย่างไร ?

ควรเก็บยาคาโมมายล์ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้น แสงสว่าง แสงแดด ความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาคาโมมายล์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาโมมายล์ในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Kamillosan-M (คามิลโลซาน-เอ็ม) Meda Pharma
Kamistad Gel N (แคมิสตัด เจล เอ็น) Stada

บรรณานุกรม

1. http://faculty.ksu.edu.sa/18856/Medicinal%20Plants/German%20Camomile.pdf [2014,June 20]
2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Kamillosan-M/Kamillosan-M%20Spray?q=chamomile&type=brief [2014,June 20]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Kamistad%20Gel%20N/?q=chamomile&type=brief [2014,June20]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/chamomile-with-verteporfin-2357-0-2298-0.html [2014,June20]
5. http://www.ebay.ca/itm/Kamillosan-M-Mouthspray-For-Inflammatory-affections-of-Buccal-Pharyngeal-Cavity-/221389122560 [2014,June20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom