Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 

บทนำ

ในวงการสูติศาสตร์ ตัวยา/ยาคาร์บีโทซิน (Carbetocin)จะเป็นที่รู้จักกันดี ทางคลินิกจะใช้ยานี้ยับยั้งภาวะเลือดออกจากมดลูกของมารดาหลังการผ่าท้องทำคลอด(ภาวะตกเลือดหลังคลอด) ทั้งนี้ยาคาร์บีโทซินมีโครงสร้างโมเลกุลเลียนแบบตัวยาOxytocin ทำให้ยาทั้ง 2 ตัวมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาคาร์บีโทซิน เป็นยาชนิดฉีด ที่ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานประมาณ 1 ชั่วโมง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 40 นาทีเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งไปกับปัสสาวะ

อนึ่งมีข้อควรทราบเกี่ยวกับยาคาร์บีโทซินที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พึงระวัง เช่น

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ยาคาร์บีโทซินเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์ และจะพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

คาร์บีโทซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

คาร์บีโทซิน

ยาคาร์บีโทซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

คาร์บีโทซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาคาร์บีโทซินถูกสร้างและสังเคราะห์ขึ้นมาเลียนแบบและมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) โดยยาชนิดนี้จะเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ที่เรียกว่า Oxytocin receptor ตรงผนังกล้ามเนื้อมดลูก ส่งผลให้มดลูก/กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวเป็นจังหวะ ตลอดจนทำให้มดลูกมีความถี่ในการบีบตัวมากขึ้นเรื่อยๆ การหดรัดตัวของมดลูกนี้เอง ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นเลือดในโพรงมดลูกที่ฉีกขาดจากการผ่าตัดทำคลอด ทำให้เลือดหยุดไหลและลดการสูญเสียเลือดในที่สุด

*หมายเหตุ: ยานี้จะไม่ส่งผลต่อมดลูกของสตรีที่ไม่ได้มีการตั้งครรภ์

คาร์บีโทซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคาร์บีโทซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

  • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Carbetocin ขนาด 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

คาร์บีโทซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาคาร์บีโทซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาคาร์บีโทซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

คาร์บีโทซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคาร์บีโทซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้คาร์บีโทซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคาร์บีโทซิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาคาร์บีโทซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

คาร์บีโทซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคาร์บีโทซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาคาร์บีโทซินอย่างไร?

ควรเก็บยาคาร์บีโทซิน ภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คาร์บีโทซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาร์บีโทซิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Duratocin (ดูราโทซิน)Ferring

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Arbecin, Carbeshot

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/carbetocin/?type=brief&mtype=generic [2018,March31]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/duratocin/?type=brief [2018,March31]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbetocin [2018,March31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom