Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาแก้ปวด 

บทนำ

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ (Cyclooxygenase-2 inhibitor) หรือที่นิยมเรียกย่อว่า “คอก-ทู อินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitor)” เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเอ็นเซดส์ (NSAIDs) นั่นเอง วงการแพทย์นำมาใช้รักษาอาการปวดอาการบวมต่างๆเช่น ปวดประจำเดือน อาการปวดจากการเล่นกีฬา ปวดกระดูก และอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์

COX-2 inhibitor แตกต่างจากยากลุ่มเอ็นเซดส์รุ่นแรกๆตรงที่ COX-2 inhibitor ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ายากลุ่มเอ็นเซดส์รุ่นเก่า ตัวอย่างของ COX-2 inhibitor เช่น Celecoxib, Rofecoxib, Etoricoxib, Valdecoxib ในบางประเทศได้ถอดถอนยาบางตัวอาทิ Rofecoxib และ Valdecoxib ออกจากระบบการรักษา ด้วยการใช้กับผู้ป่วยก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้ม เหลวหรือหัวใจขาดเลือดเมื่อใช้ยาเป็นเวลานานๆ

ปัจจุบันยากลุ่ม COX-2 inhibitor ที่ยังถูกใช้แพร่หลายเห็นจะได้แก่ Celecoxib ไม่เพียงเรื่องต้านการอักเสบเพียงอย่างเดียว COX-2 inhibitor ยังถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งเช่น มะเร็งเต้านม และพบว่าผลการรักษาที่ยังอยู่ในการศึกษาวิจัยเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบผลของ COX-2 inhibitor ในด้านอื่นๆอีกอาทิ

ในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนยากลุ่มนี้มีทั้งยาควบคุมพิเศษและยาอันตราย เราสามารถพบเห็นการใช้ยาได้ตาสถานพยาบาลอีกทั้งมีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ราคาของการจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์สูง แต่ก็ถือเป็นอีกทางเลือกของวงการแพทย์รวมถึงผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อหา ด้วยการรับประทานยาเพียงน้อยครั้ง/วัน และมีประสิทธิภาพของการรักษาเป็นที่น่าพอใจ

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คอก-ทู อินฮิบิเตอร์

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณดังนี้

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยา COX-2 inhibitor คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอน ไซม์ไซโคลออกซิจิเนส-2 (Cyclooxygenase-2: COX-2, เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการทำงานของสาร โพรสตาแกลนดิน/Prostaglandin) เป็นผลให้ลดการสร้างสารโพรสตาแกลนดิน (สารที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด) ยานี้ยังออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารน้อย จึงถือเป็นข้อโดดเด่นของ COX-2 inhibitor และใช้เป็นจุดขาย

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์จะขึ้นกับแต่ละโรคและดุลยพินิจของแพทย์ โดยต้องนำข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาประกอบเพื่อการสั่งจ่ายยาให้ตรงตามอา การและมีความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดของการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ได้จากเอกสารกำกับยาที่แนบมากับภาชนะบรรจุยา หรืออ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ยา Celecoxib และเรื่อง ยา Etoricoxib

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้า เวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น รู้สึกไม่สบายภายในท้อง ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ (เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ) ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน ซึมเศร้า ง่วงนอน นอนไม่หลับ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด ผิวหนังไวต่อแสงแดด (อักเสบ ดำคล้ำ) คลื่นไส้ ตัวบวม เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ (แผลเปบติค) ปากแห้ง ความดันโลหิตสูง การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป ปากเป็นแผล เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย มีไข้คล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ ไตอักเสบ หัวใจล้มเหลว

มีข้อควรระวังการใช้ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้ เช่น

ควรเก็บรักษาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

ควรเก็บยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ห้ามเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไซโคลออกซิจิเนส-2 อินฮิบิเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Arcoxia (อาร์โคเซีย)MSD
Celebrex (เซเลเบรค)Pfizer
Zobrex (โซเบรค)MacroPhar

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/COX-2_inhibitor [2014,Dec6]
2 http://www.medicinenet.com/cox-2_inhibitors/article.htm [2014,Dec6]
3 http://www.rxlist.com/cox-2_inhibitors/drugs-condition.htm [2014,Dec6]
4 http://www.drugs.com/drug-class/cox-2-inhibitors.html [2014,Dec6]
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15252926 [2014,Dec6]
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15179621 [2014,Dec6]
7 http://my.clevelandclinic.org/health/drugs_devices_supplements/hic_COX-2_Nonsteroidal_Anti-inflammatory_Drugs_NSAIDs [2014,Dec6]
8 http://www.medicinenet.com/cox-2_inhibitors/article.htm [2014,Dec6]
9 http://www.mims.com/USA/drug/info/celecoxib/?type=full&mtype=generic [2014,Dec6]
10 http://www.mims.co.uk/Drugs/musculoskeletal-disorders/musculoskeletal-paininflammation/arcoxia/ [2014,Dec6]
11 http://www.news-medical.net/drugs/Arcoxia.aspx [2014,Dec6]
12 http://www.netdoctor.co.uk/seniors-health/medicines/arcoxia.html [2014,Dec6]
13 http://www.mims.com/USA/drug/info/Celebrex/Celebrex%20Capsule?type=full [2014,Dec6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom