Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาขับปัสสาวะ 

บทนำ

ยาคลอโรไทอะไซด์ (Chlorothiazide) หรือคลอโรไทอะไซด์โซเดียม (Chlorothiazide sodium) จัดเป็นยาประเภทยาขับปัสสาวะ ในทางคลีนิกได้นำมาร่วมรักษาโรคหัวใจล้มเหลว โรคความดันโลหิตสูง ลดอาการบวมน้ำของร่างกาย รูปแบบยาแผนปัจจุบันที่พบเห็นของยานี้จะเป็นลักษณะเป็นยาชนิดรับประทาน

ยาคลอโรไทอะไซด์ดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ค่อนข้างน้อย เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาสามารถซึมผ่านรกและมีปริมาณยาเล็กน้อยที่ซึมผ่านเข้าในน้ำนมของมารดา และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 45 - 120 นาทีเพื่อกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ข้อจำกัดของการใช้ยานี้มีกับผู้ที่แพ้ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamide) ผู้ป่วยด้วยภาวะปัสสาวะไม่ออก/ปัสสาวะขัด รวมถึงการใช้ยาอื่นๆอยู่ก่อนหน้านี้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของการใช้ยาคลอโรไทอะไซด์ ผู้ป่วยควรต้องผ่านการตรวจคัดกรองและใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

คลอโรไทอะไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คลอโรไทอะไซด์

ยาคลอโรไทอะไซด์มีสรรพคุณดังนี้

คลอโรไทอะไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคลอโรไทอะไซด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่เนื้อเยื่อไต/หน่วยไต (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ไต) โดยลดการดูดกลับเข้าหลอดเลือดของสารเกลือแร่จากน้ำปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดการขับเกลือโซเดียมในรูปแบบโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) และขับน้ำออกจากร่างกายได้มากขึ้น จากกลไกนี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการลดความดันโลหิตและลดอาการบวมน้ำของร่างกาย

คลอโรไทอะไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคลอโรไทอะไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

คลอโรไทอะไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคลอโรไทอะไซด์ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะใช้สำหรับลดความดันโลหิตสูงและลดอาการบวมน้ำของร่างกาย มีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 500 - 1,000 มิลลิกรัมครั้งเดียว หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
  • เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน : รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันครั้งเดียว หรือแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง โดยต้องอยู่ในคำสั่งใช้ยาและในการดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

- เด็กทารก

  • เด็กอายุ 6 เดือน: รับประทานประมาณ 10 - 20 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง โดยต้องอยู่ในคำสั่งการใช้ยาและในการดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • สามารถกินยานี้ได้ก่อนอาหาร หลังอาหาร หรือพร้อมอาหาร
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคลอโรไทอะไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคลอโรไทอะไซด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

คลอโรไทอะไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคลอโรไทอะไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ได้ดังนี้เช่น เกิดภาวะเสียสมดุลของสารเกลือแร่ของร่างกาย น้ำตาลในเลือดสูง กระหายน้ำ มีอาการโรคเกาต์กำเริบ ปากแห้ง อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อและเป็นตะคริว เบื่ออาหาร อาจเกิดอาการลมชัก ความดันโลหิตต่ำ รู้สึกไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร ปวดศีรษะ วิงเวียน อาจเกิดอาการแพ้ยา เกิดภาวะดีซ่าน ตับอ่อนอักเสบ การตรวจปัสสาวะอาจพบมีน้ำตาลปนมากับปัสสาวะ แพ้แสงแดด ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน

มีข้อควรระวังการใช้คลอโรไทอะไซด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคลอโรไทอะไซด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคลอโรไทอะไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คลอโรไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคลอโรไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาคลอโรไทอะไซด์อย่างไร?

สามารถเก็บยาคลอโรไทอะไซด์ที่อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

คลอโรไทอะไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคลอโรไทอะไซด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Diuril Injection (ไดยูริล อินเจ็คชั่น) OVATION PHARMACEUTICALS
Diuril suspension (ไดยูริล ซัสเพนชั่น) MERCK and CO Info
Chlorothiazide tablet, USP (คลอโรไทอะไซด์ แท็ปเบลท, ยูเอสพี) Mylan Pharmaceuticals Inc.

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorothiazide [2015,March 21]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/Chlorothiazide%20Tablet/?type=full [2015,March 21]
3 http://www.drugs.com/cdi/chlorothiazide.html [2015,March 21]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/chlorothiazide/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March 21]
5 http://www.drugs.com/dosage/chlorothiazide.html#Usual_Adult_Dose_for_Edema [2015,March 21]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/chlorothiazide-index.html?filter=3&generic_only= [2015,March 21]
7 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682341.html#storage-conditions [2015,March 21]
8 http://www.drugs.com/chlorothiazide-images.html [2015,March 21]
9 http://www.mims.com/USA/drug/info/Diuril/Diuril%20Suspension?type=full [2015,March 21]
10 http://www.mims.com/USA/drug/info/Diuril%20Injection%2c%20Powder%2c%20Lyophilized%2c%20For%20Solution/?type=full [2015,March 21]
11 https://www.recallguide.org/drugs/sodium-diuril-chlorothiazide-sodium-injection-oak-pharmaceuticals-inc-subsidiary-of-akorn-inc/ [2015,March 21]
12 https://www.google.co.th/search?q=chlorothiazide+tablet+image&rlz=1C2GIWA_enTH602TH602&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c67uVM3UGYuwuASWv4BY&ved=0CBsQsAQ#imgdii=_&imgrc=vkLaBbA6oOR1mM%253A%3BAzlKKzMcHkJlTM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedlibrary.org%252Flib%252Fimages-rx%252Fchlorothiazide-4%252F8e79cffc-cd4d-457e-b992-cbf759582b64-03.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmedlibrary.org%252Flib%252Frx%252Fmeds%252Fchlorothiazide-4%252Fpage%252F3%252F%3B617%3B264 [2015,March 21]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom