Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบอวัยวะสืบพันธ์ทั้งชายหญิง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีความผิดปกติในฮอร์โมนเพศ 

บทนำ

ยาคลอร์มาดินวัน(Chlormadinone หรือ Chlormadinone acetate ย่อว่า CMA หรือ 17α-acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone) จัดเป็นอนุพันธ์ตัวหนึ่งของฮอร์โมนโปรเจสโตเจน (Progestogen) มีฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen)และฮอร์โมนแอนโดรเจน/Androgen (Anti-estrogenic effect and anti-androgenic properties) หรืออาจกล่าวได้ว่า ยาคลอร์มาดินวันสามารถยับยั้งฮอร์โมนได้ทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชาย ทางคลินิกนำยานี้มาใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดด้วยมีฤทธิ์ยังยั้งการทำงานของรังไข่, รักษาอาการเลือดประจำเดือนมามาก, บำบัดอาการของสตรีที่มีระยะห่างของรอบประจำเดือนนานมากกว่า 35 วัน (Oligomenorrhea), อาการประจำเดือนมาถี่เกินไป, ภาวะขาดประจำเดือน, บำบัดอาการเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, บำบัดอาการมะเร็งต่อมลูกหมาก, หรือ ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต

ยาคลอร์มาดินวันมีรูปแบบของเภสัชภัณฑ์เป็นยารับประทาน ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 34–38 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยานี้ออกจากกระแสเลือดผ่านทางปัสสาวะและอุจจาระ ธรรมชาติของยาฮอร์โมนนี้ มักจะเป็นยาประเภทออกฤทธิ์แรง การใช้ยานี้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ผู้ป่วยที่ใช้ยาคลอร์มาดินวันบางรายอาจมีอาการ ง่วงนอน วิงเวียน ปวดศีรษะและมีความดันโลหิตต่ำ อาการเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำงาน การใช้ยวดยานพาหนะ เป็นต้น และการรับประทานยานี้ ต้องตรงตามขนาดและตรงเวลาในแต่ละวัน

กรณีที่ผู้ป่วย/ผู้บริโภครับประทานยาคลอร์มาดินวัน เกินขนาด อาจเกิดความเสี่ยงต่อการได้รับพิษจากยานี้ ควรต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที

ห้ามรับประทานยาคลอร์มาดินวันพร้อมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอาการวิงเวียนและมีภาวะความดันโลหิตต่ำตามมา

อนึ่ง ข้อจำกัดและข้อควรระวังบางประการของยาคลอร์มาดินวันที่ผู้บริโภคควรทราบมี ดังนี้ เช่น

ประเทศไทย มีการใช้ยาฮอร์โมนคลอร์มาดินวันเป็นชนิดฮอร์โมนผสมร่วม โดยมีข้อบ่งใช้ เช่น เป็นยาเม็ดคุมกำเนิด, ใช้ปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายเพื่อรักษาอาการเกิดสิวในสตรี

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาคลอร์มาดินวัน ผู้ป่วย/ผู้บริโภคสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ดูแลการรักษา หรือจากเภสัชกรได้ทั่วไป

คลอร์มาดินวันมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

คลอร์มาดินวัน

คลอร์มาดินวันมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

คลอร์มาดินวันมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาคลอร์มาดินวันเป็นยาประเภทโปรเจสโตเจน (Progestogen) มีโครงสร้างเคมีคล้ายกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน(Progesterone)ที่สามารถแสดงฤทธิ์/มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของทั้งฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิง โดยทำให้เกิดสมดุลของฮอร์โมนทั้ง2เพศได้เหมาะสมมากขึ้น จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดที่มาของสรรพคุณ

คลอร์มาดินวันมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคลอร์มาดินวันมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

คลอร์มาดินวันมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคลอร์มาดินวัน มีขนาดรับประทาน เช่น

ก. รักษาอาการ มะเร็งต่อมลูกหมาก และอาการต่อมลูกหมากโต

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 25–50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ข. สำหรับปรับอาการประจำเดือนผิดปกติ:

ค. ใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิด:

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาคลอร์มาดินวัน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคลอร์มาดินวัน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า ให้รับประทานยาในขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาคลอร์มาดินวัน ตรงเวลา

กรณีลืมรับประทานยาคลอร์มาดินวัน หลายครั้ง หรือหลายวันติดต่อกัน ควรรีบกลับมาขอคำปรึกษาจากแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

คลอร์มาดินวันมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคลอร์มาดินวันสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้คลอร์มาดินวันอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคลอร์มาดินวัน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมฮอร์โมนคลอร์มาดินวันด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

คลอร์มาดินวันมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคลอร์มาดินวันมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาคลอร์มาดินวันอย่างไร?

ควรเก็บยาคลอร์มาดินวันตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในรถยนต์หรือในห้องน้ำ

คลอร์มาดินวันมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคลอร์มาดินวัน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Chlormadinone MYLAN (คลอร์มาดินวัน มายแลน)MYLAN
Chariva (ชาริวา)Gedeon Richter
Belara (เบลารา)Gedeon Richter

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นๆของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Clordion, Gestafortin, Lormin, Non-Ovlon, Normenon, Verton, Engiletta, Delia, Eve, Helen, Lilia

บรรณานุกรม

  1. http://www.tabletwise.com/medicine/chlormadinone-acetate/uses-benefits-working[2017,April15]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/chlormadinone/?type=brief&mtype=generic[2017,April15]
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356876[2017,April15]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/belara/?type=brief[2017,April15]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/chariva/?type=brief[2017,April15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom