Frame Top

ขูดมดลูก เรื่องเฉพาะของผู้หญิง (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
24 พฤศจิกายน 2015
ขูดมดลูกเรื่องเฉพาะของผู้หญิง

ขูดมดลูก” คำที่น่าหวาดเสียวของลูกผู้หญิง ทำไมต้องทำ ทำเมื่อไร ทำอย่างไร เรามาดูกัน

มดลูก (Uterus / Womb) เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์หรือลูกชมพู่ มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบหนา ตั้งอยู่ด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder) และด้านหน้าของทวารหนัก (Rectum) มีหน้าที่ต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง

ในระยะที่ไม่ตั้งครรภ์มดลูกจะมีความยาวประมาณ 3 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว หนา 1 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 50 - 60 กรัม เมื่อตั้งครรภ์ขนาดของมดลูกจะขยายใหญ่หลายเท่าและจะกลับสู่สภาพเดิมหลังคลอด เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนมดลูกก็จะฝ่อเล็กลงตามระดับฮอร์โมน

การขูดมดลูก (Dilation and curettage = D&C) เป็นขั้นตอนในการนำเอาเนื้อเยื่อในมดลูกออก โดยแพทย์จะสั่งให้ทำการขูดมดลูกเพื่อการวิเคราะห์และรักษาโรคเกี่ยวกับมดลูก (Uterine condition) เช่น

โดยแพทย์จะเก็บตัวอย่างเยื่อบุมดลูก (Endometrium) และส่งไปทดสอบในห้องแล็ป เพื่อตรวจหา

โดยปกติการขูดมดลูกโดยแพทย์มักจะปลอดภัย อย่างไรก็ดีอาจมีความเสี่ยงของอาการแทรกซ้อน ดังนี้

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Theerathat
Frame Bottom