Frame Top
User

ลมชัก:ขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้มีอาการชัก

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
30 ธันวาคม 2016
ขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้มีอาการชัก

การขับขี่รถอย่างปลอดภัยของผู้มีอาการชักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากปลอดภัยของตัวผู้มีอาการชักเองแล้ว ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่สำคํญมาก ๆ ดังนั้นท่านต้องเคารพตัวท่านเอง และคนอื่นๆ ในสังคม กฏ กติกาที่รัฐกำหนดขึ้นมา เรามาเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก

ขับขี่ปลอดภัย

การขับขี่อย่างระมัดระวัง

  • กรณีมีอาการชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า โดยมีความรู้สึกตัวเป็นปกตินั้น กฏหมายไม่ได้ห้ามในการขับขี่ แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง
  • กรณีชักเฉพาะตอนนอนเท่านั้น ไม่เคยมีอาการชักขณะที่ตื่นเลย กรณีแบบนี้ก็ขับขี่รถได้ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
  • ต้องรักษาตัวสม่ำเสมอ ทานยากันชักสม่ำเสมอ ไม่ขาดยา ไม่อดนอน ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น

อันตราย ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด

สำคัญที่สุด

  • ถ้ามีอาการเตือนให้รีบหยุดรถทันที
  • ถ้าลืมทานยากันชัก วันนั้นห้ามขับรถ
  • การขับขี่รถสาธารณะต้องควบคุมการชักได้อย่างน้อย 10 ปี

อุบัติเหตุทางการจราจร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นท่านต้องระมัดระวังในการขับขี่รถอย่างยิ่ง

Blog
User ลมชัก:แพทย์ทางเลือก กับ ลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน siriratana.suwanpayakul Tapanut
Frame Bottom