Frame Top
User

โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 2

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
12 มีนาคม 2016
กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต

การดูแลอาหารสำหรับผู้เด็กโรคไต หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน มีข้อปฏิบัติการในเลือกอาหารดังนี้

1. อาหารในกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆ

  • ควรเลือกนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพลาสเจอไรซ์ เช่น นมพร่องมันเนยรสจืด
  • น้ำดื่มและเครื่องดื่มควรผ่านการต้มหรือกลั่นก่อนนำมารับประทาน ควรใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
  • น้ำดื่มในขวดที่ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา(อย.) สามารถดื่มได้

2. อาหารประเภทเนื้อสัตว์

  • เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องผ่านความร้อนจนสุกทั้งสิ้น
  • เนื้อสัตว์กระป๋องที่ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา(อย.) เช่น ปลาทูน่ากระป๋องสามารถนำมาประกอบอาหารได้เมื่อเปิดกระป๋องแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมงหากเกิน ต้องนำมาผ่านความร้อนเกิน 100 C৹
  • กรณีเป็น เต้าหู้ ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาผ่านความร้อนเกิน 100 C৹แล้วนำไปปรุงอาหาร

3. อาหารประเภทผักและผลไม้

  • ผักทุกชนิดต้องผ่านความร้อนเกิน 100 C৹
  • ผลไม้ทุกชนิดต้องผ่านการล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้ง ควรเลือกรับประทานผลไม้ที่มีเปลือกเช่น ส้มเขียวหวาน กล้วยชนิดต่างๆ มังคุด ลองกอง แอปเปิ้ล ฝรั่ง เงาะ เป็นต้น สำหรับผลไม้ที่เป็นผลใหญ่ๆเช่น แตงโม มะละกอ สับปะรด แคนตาลูป ควรปอกเปลือกเฉพาะในส่วนที่รับประทานเท่านั้น ในส่วนที่เหลือให้ใช้ฟิล์มหุ้มอาหารห่อให้มิดชิด เก็บในตู้เย็น แต่ไม่ควรเก็บนานเกิน 24 ชั่วโมง

4. เครื่องปรุงอาหารอื่นๆ เช่น ซอสต่างๆ น้ำปลา เต้าเจี้ยว ต้องผ่านความร้อนเกิน 100 C৹ ในส่วนเครื่องปรุงที่เหลือให้ปิดฝามิดชิด

5. ขนมต่างๆควรเลือกที่ผ่านความร้อน และที่สะอาดปลอดภัย เมื่อซื้อมาแล้วควรนำมาผ่านความร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง

6. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วไม่ควรเก็บนานเกิน 4 ชั่วโมงหลังจากปรุงแล้วเพราะจะทำให้จุลลินทรีย์เจริญเติบโต

7. ควรหมั่นล้างทำความสะอาดตู้เย็นด้วยสบู่และน้ำสะอาด เก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากตู้เย็น และควรตรวจสอบสิ่งของในตู้เย็นไม่ควรเก็บเกิน 4 วัน ควรกำจัดออกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอาหารชนิดอื่น

อ้างอิง

กรกต วีรเธียร. โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต. การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง งานโภชนาการและโภชนบำบัดกับระบบบริการสุขภาพ ; วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 ;ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์. กรุงเทพฯ.

อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ . โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต. การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง งานโภชนาการและโภชนบำบัดกับระบบบริการสุขภาพ ; วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 ;ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์. กรุงเทพฯ.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom