Frame Top
User

กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 4

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
27 กุมภาพันธ์ 2016
กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต

การรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ป่วยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานของไตที่ปลูกถ่ายมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นปกติได้นานเท่าที่จะนานได้ เพื่อให้ไตมีความสามารถในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลเนื้อไตไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายได้ ผู้ป่วยไตวายเมื่อได้รับปลูกถ่ายไตแล้ว มักเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างตามสบายไม่ต้องควบคุมอาหารอีกต่อไป เพราะคิดว่ามีไตใหม่มาช่วยในการขจัดของเสียในร่างกาย

บทสรุปสำคัญการดูแลตนเองเมื่อได้รับปลูกถ่ายไต

ความเสี่ยงหลังจากการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ควรระวังเรื่องของการติดเชื้อในร่างกายเนื่องจาก ผู้ป่วยนั้นต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีผลทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ำลง และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นอาหารที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงมีดังนี้

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารปรุงสำเร็จที่ทิ้งไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง นำมารับประทานโดยไม่อุ่นให้ร้อนจัด อาหารรสจัด อาหารหมักดองต่างๆ
  • อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ แปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งรสชาติ สี และไขมันสูง อาทิ แหนม ไส้กรอก แฮม เบคอน เอ็นไก่ หนังหมู เป็นต้น
  • อาหารสุกๆ ดิบๆ ที่ไม่ผ่านความร้อนหรืออาหารที่ซื้อจากร้าน ผู้ป่วยต้องมั่นใจในความสะอาดของขั้นตอนการผลิตเนื่องจากผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
  • น้ำและน้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
  • น้ำร้อนจัดและเย็นจัด เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

เมื่อคุณมีโอกาสที่ดีในการปลูกถ่ายไต ต้องพึงระลึกเสมอว่าคุณเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเพราะยังมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสนั้น ฉะนั้นขอให้คุณปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไตอยู่กับคุณนานเท่านาน

ความอร่อยของอาหารที่เราต้องการ มิได้ทำให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ร่างกาย ในบางครั้งยังทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาดังเดิมได้.....กินเพื่ออยู่และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจะดีกว่ากินแค่อร่อยปากเพียงอย่างเดียวคุณละคิดอย่างไรค่ะ.

อ้างอิง

ประเสริฐ ธนกิจจารุ .โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. การอบรมแนวทางในการให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ; วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2552 ; โรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพฯ

ชวลิต รัตนกุล .การดัดแปลงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. การอบรมแนวทางในการให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ; วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2552 ; โรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพฯ

อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ . Nutrition in Acute Kidney Injury. โภชนศาสตร์ทางคลินิก;2553.สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร.กรุงเทพฯ.

Blog
User กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom