Frame Top
User

ต้องกินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 7 และตอนจบ)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
21 กรกฎาคม 2013

การประเมินจากสายตาหรือใช้เครื่องมือ Chronometer พบว่าสีของเห็ดที่ได้รับรังสีไม่มีนัยสำคัญ โดยดูจากระดับความขาวที่สังเกตได้ ทำให้ยากที่จะค้นพบ ถ้าไม่ได้สังเกตโดยปราศจากการทำเครื่องหมายไว้

การอ้างอิงทำได้โดยเตรียมเห็ด 1 จานธรรมดา (ประมาณ 60 กรัม) ที่ได้รับแสงอุลตรา (Ultraviolet : UV) จะเพิ่มปริมาณวิตามินสูงถึงระดับ 80 ไมโครกรัม หรือ 2,700 IU ถ้าสัมผัสแสง UV ประมาณ 5 นาที หลังจากได้เริ่มทำการทดสอบ

ใน ปี พ.ศ. 2542 การศึกษาทางสถิติซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการวิจัยจากประเทศตะวันตก 5 ชิ้น รายงานว่า อัตราการตาย (ซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่าบ่งชี้ที่การตายที่น้อยกว่า) สำหรับผู้ที่กินปลา = 0.82 ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ = 0.84 ผู้กินเนื้อสัตว์น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง = 0.84 และผู้กินเนื้อประจำ จะมีอัตราการตายสูงสุด = 1

ความแตกต่างอันหนึ่งของอัตราการเสียชีวิต เกิดจากความแตกต่างเรื่องอาหาร ข้อสรุปของการวิจัยแสดงว่า ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ มีอัตราการตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ไม่กินอาหารมังสวิรัติ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารมังสวิรัติกับสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

อัตราการตายของผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติในอังกฤษ ก็ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีอัตราการตายต่ำเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไป ในลักษณะเดียวกับการลดการสูบบุหรี่ลง และสามารถมีอิทธิพลต่อการยืนยาวของชีวิตได้ประมาณ 1 1/2 - 2 ปี โดยที่ประชากรทั่วไปมีอายุ 78.5 ปีสำหรับผู้ชาย และ 82.5 ปีสำหรับผู้หญิง

สถิติจาการศึกษา ได้เปรียบเทียบอายุคาด (Life expectancy) ของประชากรในภูมิภาคยุโรปกับ ผู้กินอาหารท้องถิ่น พบว่า ประชากรทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งมีการบริโภคเนื้อต่ำ (แต่กินผักมาก) มีอายุคาดยืนยาวกว่าประชากรทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ที่มีการบริโภคเนื้อมากกว่า

การศึกษาโดยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน (Institute of Preventive and Clinical Medicine) ได้เฝ้าติดตามกลุ่มมังสวิรัติที่กินไข่และดื่มนม (Lacto-ovo) 19 คน และเปรียบเทียบกับกลุ่มของผู้ที่กินทั้งเนื้อสัตว์และผัก 19 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่เดียวกัน

การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้กินอาหารมังสวิรัติ มีปริมาณของ Carboxymethyllysine และ Advanced glycation End products (AGEs) ในเลือดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินอาหารมังสวิรัติ โดยที่ Carboxymethyllysine เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลในระยะยาวในการทำลายโปรตีนชราภาพ (Proteins in aging) การสะสมไขมันที่ผิวหน้าของหลอดโลหิต (Atherosclerosis) และเบาหวาน (Diabetes) ส่วน AGEs ก็มีบทบาทสำคัญในการทำลายกระบวนการ Atherosclerosis เบาหวาน ชราภาพ และ ไตล้มเหลวเฉียบพลัน (Chronic renal failure)

แหล่งข้อมูล

  1. อายุยืนต้องกิน"ผัก" "ผัก"ครึ่ง อย่างอื่นครึ่ง...ก็ยืนได้ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371627347&grpid=&catid=09&su bcatid=090 [2013, July 20].
  2. Vegetarianism - http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism [2013, July 20].
Blog
User กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul natt500
Frame Bottom