Frame Top
User

กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 6)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
20 กรกฎาคม 2013

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ในสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า วิตามิน B12 โดยทั่วไปไม่ได้พบในพืช แต่พบตามธรรมชาติในอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มมังสวิรัติที่ดื่มนมและกินไข่ (Lacto-ovo vegetarians) สามารถได้รับวิตามิน B12 จากผลิตภัณฑ์นมและไข่

กลุ่มมังสวิรัติที่เคร่งครัด (Vegan) สามารถรับวิตามิน B12 จากอาหารที่เสริมวิตามิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองและอาหารซีเรียล (Cereal) ตอนเช้า ส่วนอาหารเสริม วิตามิน B12 สามารถรับได้จากผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากยีสต์ (Yeast) ที่เสริมวิตามิน ขณะที่ความต้องการของร่างกายต่อวันของวิตามิน B12 น้อยมาก การขาดวิตามินชนิดนี้จะนำมาซึ่งโรคโลหิตจางที่รุนแรงมาก และทำลายเส้นประสาทโดยไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้

คำแนะนำการได้รับสารอาหารวิตามิน B12 ในสหรัฐอเมริกาก็คือเด็กอายุ 0 - 6 เดือนควรได้รับวันละ 0.4 ไมโครกรัม เด็กโตอายุ 9 - 13 ปีควรได้รับวันละ 1.8 ไมโครกรัม วัยรุ่นอายุ 14+ ปีควรได้รับวันละ 2.4 ไมโครกรัม สำหรับหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวันละ 2.8 ไมโครกรัม

มะกอก (และน้ำมันมะกอก) เป็นแหล่งกรดไขมันอิ่มตัวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง แหล่งอาหารจากพืชสามารถให้กรด Alpha-linolenic acid ซึ่งร่างกายมนุษย์ใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมัน n-3 สายยาว (Long chain n-3 fatty acid) เช่น EPA (= Eicosapentaenoic acid ) และ DHA (= Docosahexaenoic acid)

EPA และ DHA สามารถรับโดยตรงในปริมาณที่สูงจาก น้ำมันปลา (Fish oil) ผักหลายชนิดและโดยเฉพาะพวกกลุ่มเคร่งครัดมังสวิรัติ (Vegan) จะมีระดับของ EPA และ DHA ต่ำกว่าพวกกกินเนื้อสัตว์ แต่เรายังไม่ทราบผลกระบทของระดับ EPA และ DHA ต่อสุขภาพของร่างกาย

อย่างไรก็ตาม การให้เสริม (Supplementation) ของ Alpha-linoleic acid คงไม่เพิ่มระดับดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทบางแห่งได้เริ่มทำการตลาดผักที่เสริม DHA ซึ่งประกอบด้วยสารที่สกัดจากสาหร่าย (Seaweed) ขณะเดียวกันอาหารที่เสริมให้ทั้ง DHA และ EPA ก็เริ่มปรากฏแล้วในท้องตลาด

ส่วนพวกสาหร่ายล้วน (Whole seaweed) ไม่เหมาะที่จะให้เป็นอาหารเสริมเพราะประกอบด้วย ไอโอดีนปริมาณที่สูง จึงต้องคุมจำนวนที่จะบริโภคให้ได้อย่างปลอดภัย แคลเซียม (Calcium) ที่ได้รับในผักก็คล้ายคลึงกับพวกที่ไม่รับประทานผัก มีการค้นพบการสะสมแร่ธาตุของกระดูกที่ไม่แข็งแรงได้ในกลุ่มเคร่งครัดมังสวิรัติ (Vegan) ซึ่งไม่ได้บริโภคผักใบเขียวที่เพียงพอ

ความจำเป็นของวิตามินดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง วิตามินดีพบได้ในร่างกายของคนซึ่งสัมผัสกับแสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet) จากดวงอาทิตย์อย่างเพียงพอและเหมาะสม ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น นม นมถั่วเหลือง และอาหารซีเรียล (Cereal) จะได้รับการเติมวิตามินเพื่อให้เป็นแหล่งวิตามินดี สำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้รับจากการสัมผัสแสงแดด และ/หรือ จากแหล่งอาหารที่เพียงพอ ก็จำเป็นต้องเสริมวิตามินดี

แหล่งข้อมูล

  1. อายุยืนต้องกิน"ผัก" "ผัก"ครึ่ง อย่างอื่นครึ่ง...ก็ยืนได้ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371627347&grpid=&catid=09&su bcatid=090 [2013, July 19].
  2. Vegetarianism - http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism [2013, July 19].
Blog
User กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 7 คน Warakron Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 tr05370 Chollasit
Frame Bottom