Frame Top
User

กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 2)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
16 กรกฎาคม 2013

อาหารกึ่งมังสวิรัติ (Semi-vegetarian) ประกอบด้วยอาหารจำพวกผักเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีเนื้อปลาและสัตว์ปีก หรือบางครั้งเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นรวมอยู่ด้วย อาทิ ประเภท Pescetarian ซึ่งประกอบด้วยเนื้อปลาแต่ไม่มีเนื้อสัตว์อื่น อย่างไรก็ตาม สังคมกลุ่มมังสวิรัติได้ประกาศว่า อาหารดังกล่าว ไม่ใช่มังสวิรัติ

การบันทึกล่าสุดของพวกมังสวิรัติที่ดื่มนมแต่ไม่กินไข่ (Lacto-vegetarian) มาจากอินเดียและกรีกโบราณ ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ในภาคพื้นเอเชีย อาหารมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความคิดที่จะไม่ทำรุนแรงต่อสัตว์ (ที่เรียกว่า "อหิงสา" ในอินเดีย เป็นต้น)

ความคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มศาสนาและนักปราชญ์ มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ อียิปต์ และอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ใช้เป็นยาและพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะในบรรดาชาวคริสเตียนของอาณาจักรโรมันยุคโบราณตอนปลาย

การกินอาหารมังสวิรัติ ไม่ปรากฏในยุโรปเหมือนที่พบในที่อื่น (ยกเว้นอินเดีย) คำสั่งของบาทหลวงในยุโรปกลาง มักจำกัดและห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ แต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงเนื้อปลา (คำจำกัดความของ "ปลา" รวมถึงเนื้อสัตว์อย่างเช่น แมวน้ำ ปลาโลมา และห่านด้วย)

มีการรวมตัวกันใหม่ระหว่างสมัยฟื้นฟูศิลปวรรณกรรม (Renaissance) ซึ่งแพร่หลายอย่างมากในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในปี พ.ศ.2390 สมาคมมังสวิรัติ (Vegetarian Society) แห่งแรกได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

สหภาพมังสวิรัติระหว่างประเทศ (International Vegetarian Union) ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2451 ในโลกตะวันตก ความนิยมรับประทานมังสวิรัติได้ขยายตัวระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 อันเป็นผลจากประเด็นทางอาหาร จริยธรรม เศรษฐกิจและ [เมื่อเร็วๆ นี้] สิ่งแวดล้อม

อาหารมังสวิรัติ มีจำนวนหลากหลายชนิด อาทิเช่น Ovo vegetarian คือพวกกินไข่แต่ไม่ดื่มนม Lacto vegetarian คือพวกดื่มนมแต่ไม่กินไข่ และ Ovo-lacto vegetarian คือพวกไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่น ไข่ นม และน้ำผึ้ง ในกลุ่ม Ovo- มีหลายคนซึ่งปฏิเสธไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว

พวกที่เคร่งครัด ได้แก่ Veganism ซึ่งไม่กินเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย ไม่ว่าจะเป็นนม น้ำผึ้ง หรือไข่ ส่วน Raw veganism นั้นกินเนื้อ หนังจากสัตว์ และผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงอาหาร เช่น ถั่ว เมล็ด และผัก (รวมทั้งผักที่ได้รับการปรุงได้อุณหภูมิคงที่

สำหรับ Fruitarianism นั้นกินแต่ผลไม้ ถั่ว เมล็ด และพืชอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมี Sattvic diet (รู้จักกันในนาม อาหารของโยคี) ดื่มนม (แต่ไม่กินไข่) และน้ำผึ้ง แต่ไม่รวมผักพวกต้นหอม ถั่ว ทุเรียน เห็ด อาหารหมักดองหรือซ็อส เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งกาแฟ ชาดำและชาเขียว ช็อกโกแลค จันทร์เทศ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้น เช่นรสเผ็ด

แหล่งข้อมูล

  1. อายุยืนต้องกิน"ผัก" "ผัก"ครึ่ง อย่างอื่นครึ่ง...ก็ยืนได้ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371627347&grpid=&catid=09&su bcatid=090 [2013, July 15].
  2. Vegetarianism - http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism [2013, July 15].
Blog
User กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Magpie Imcher
Frame Bottom