Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยากวานฟาซีน(Guanfacine หรือ Guanfacine hydrochloride หรือ Guanfacine HCl )เป็นยาประเภทซิมพาโธไลติก(Sympatholytic durg) ที่ใช้รักษา โรคความดันโลหิตสูง อาการโรคสมาธิสั้น ตลอดจนกระทั่งภาวะวิตกกังวล การออกฤทธิ์ของยานี้จะเกิดที่สมองบริเวณตัวรับ(Receptor)ที่มีชื่อว่า Alpha 2A adrenergic receptor ยากวานฟาซีนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยารับประทาน ตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างรวดเร็ว เอนไซม์ในตับที่ชื่อ CYP3A4/5 จะเป็นตัวทำลายโครงสร้างของยาชนิดนี้ ร่างกายอาจต้องใช้เวลาประมาณ 10–30 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ ทางคลินิก เรามักจะพบเห็นการใช้ยากวานฟาซีนเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยมีคุณสมบัติเป็น Alpha agonist จึงมีฤทธิ์ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง และหลอดเลือดเกิดการขยายตัว ด้วยกลไกดังกล่าว ความดันโลหิตจึงลดลงในที่สุด สำหรับการใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการสมาธิสั้น มักจะพบเห็นการใช้กับผู้ป่วยเด็กเท่านั้น

ทั้งนี้ มีข้อจำกัดและข้อควรระวังในการใช้ยากวานฟาซีนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

หากผู้บริโภค/ผู้ป่วยมีข้อสงสัยการใช้ยากวานฟาซีน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก แพทย์ หรือเภสัชกร ได้ทั่วไป

กวานฟาซีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

กวานฟาซีน

ยากวานฟาซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

กวานฟาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยากวานฟาซีนเป็นยาประเภท Alpha-agonist ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ลดการนำกระแสประสาทที่กระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง และหลอดเลือดเกิดการขยายตัว จนเป็นเหตุให้ความดันโลหิตลดลงอย่างเหมาะสม นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า ยากวานฟาซีนมีผลต่อการปรับปรุงความทรงจำรวมถึงการนำส่งกระแสประสาทในสมองทำได้ดีขึ้น จากเหตุผลนี้เอง ทำให้ยานี้มีสรรพคุณบำบัดผู้ป่วยเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นได้อีกด้วย

กวานฟาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากวานฟาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

กวานฟาซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยากวานฟาซีนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานยา 1 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนนอน หลังจากใช้ยานี้ไปแล้วประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี: การใช้ยานี้ และขนาดยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ข. สำหรับบำบัดอาการสมาธิสั้น(Attention deficit hyperactivity disorder):

 • เด็กอายุ 6–17 ปี: รับประทานขนาด 1 มิลลิกรัม วันละ1ครั้งตอนเช้า แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเพิ่ม 1 มิลลิกรัม/สัปดาห์ ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษา คือ 0.05–0.12 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดของเด็กอายุ 6–12 ปี ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดของเด็กอายุ 13–17 ปี ไม่เกิน 7 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: การใช้ยานี้ และขนาดยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ควรรับประทานยาตรงตามเวลาเดิมทุกครั้ง
 • รับประทานยาตามขนาดที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตัวเอง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ กาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวม ยากวานฟาซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน ยากวานฟาซีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาขนาดปกติ

กวานฟาซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากวานฟาซีน สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

*อนึ่ง ผู้ที่ได้รับยากวานฟาซีนเกินขนาด จะพบอาการ ง่วงนอน หัวใจเต้นช้า หายใจไม่ออก ความดันโลหิตต่ำ จนถึงขั้นโคม่า ซึ่งต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/แกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้กวานฟาซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากวานฟาซีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยานี้ที่รุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง และต้องใช้ยาตามขนาดรับประทานที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยน
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์ตรวจร่างกาย ตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยากวานฟาซีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

กวานฟาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากวานฟาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษากวานฟาซีนอย่างไร?

ควรเก็บยากวานฟาซีนร่วมภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ และเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาที่หมดอายุ

กวานฟาซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากวานฟาซีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
INTUNIV XR (อินทูนิฟ เอกซ์อาร์)Shire Pharma Canada ULC
Tenex (ทีเนกซ์) PATHEON, Puerto Rico, Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Estulic

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/guanfacine.html [2018,March3]
 2. https://www.drugs.com/dosage/guanfacine.html [2018,March3]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/guanfacine/?type=brief&mtype=generic [2018,March3]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/019032s021lbl.pdf [2018,March3]
 5. http://cdn.neiglobal.com/content/pg/live/guanfacine.pdf [2018,March3]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Guanfacine [2018,March3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR PRdelivery Tapanut Pick69
Frame Bottom