Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไร้ท่อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมีโครโมโซมเพศผิดปกติ 

บทนำ

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์(Klinefelter syndrome ย่อว่า KS) คือโรค/กลุ่มอาการที่เกิดจากผู้ชายมีโครโมโซมเพศผิดปกติ(ปกติ โครโมโซมเพศชายคือ XY โดยเป็นโครโมโซมเพศหญิง X จากแม่1แท่ง และโครโมโซมเพศชาย Yจากพ่อ1แท่ง) ผู้ป่วยกลุ่มอาการ/โรคนี้จะมี X เพิ่มมากขึ้น คือมากกว่า 1 แท่ง เช่น XXY หรือ XXXY หรือ XXXXY

 • ทั้งนี้ ผู้ป่วย KS ส่วนใหญ่(80-90%)เป็นXXY เรียกว่า “Classical KS”
 • แต่ถ้ามี X มากกว่า 2แท่งขึ้นไป เรียกว่า “Mosaic KS” ที่พบได้ในชายประมาณ 1-2คนต่อชายทั้งหมด 50,000-100,000 คนคือน้อยกว่าClassic KS ประมาณ 100เท่า

อนึ่ง Klinefelter เป็นการตั้งชื่อตาม นพ. Henry Klinefelter แพทย์ระบบต่อมไร้ท่อชาวสหรัฐอเมริกา ที่รายงานโรคนี้เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1942(พ.ศ. 2485) โดยในรายงานจะเป็นกลุ่มแพทย์ที่นำโดย นพ. Henry Klinefelter ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกชื่อโรคนี้โดยให้เกียรติทุกคนที่ร่วมรายงานว่า “Klinefelter-Reifenstein-Albright syndrome” ส่วนรายงานครั้งแรกที่พบว่า โรคนี้เกิดจากมีโครโมโซมเพศผิดปกติ โดยเป็น XXY คือ นักพันธุศาสตร์ชาวสก็อต 2 ท่านร่วมกัน คือ Patricia Jacobs และ John Strong ในปี พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959)

KS เป็นกลุ่มอาการที่พบ ‘เฉพาะในเพศชาย’ ทั่วไปพบได้ประมาณ 1-2 รายต่อประชากรชาย 500-1,000คน และส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยมีโครโมโซม XXY ดังนั้นบางท่านจึงเรียกชื่อกลุ่มอาการนี้ว่า ‘XXY syndrome’ หรือ ‘47 XXY syndrome’

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มีสาเหตุจากอะไร?

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ เป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมก็จริง แต่เป็นโรคที่ไม่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ไม่ว่าจะเป็นจากพ่อหรือจากแม่ แต่เกิดจากการผิดปกติในกระบวนการเจริญเติบโต/แบ่งตัวตามธรรมชาติ(Random mistake)ของเซลล์ที่เกิดขึ้นกับโครโมโซม X (โดยอาจเป็นXที่มาจากพ่อ หรือXที่มาจากแม่ก็ได้ ที่โอกาศมีได้ใกล้เคียงกันทั้งจากXของพ่อหรือจากของแม่) ที่ทำให้เกิดมี X เพิ่มมากกว่าปกติ

อนึ่ง ปัจจุบัน ยังไม่พบว่าอะไรเป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงให้เกิด KS

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มีอาการอย่างไร?

ความผิดปกติของโครโมโซมเพศในกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์/KS เกิดตั้งแต่ในครรภ์ แต่มักไม่แสดงอาการในช่วงวัยเด็กเล็ก กล่าวคือเด็กเล็กนั้นจะมีการเจริญเติบโตเหมือนเด็กปกติทั่วไป แต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเป็นเด็กโต โดยอาการจะปรากฏชัดขึ้นเมื่อเป็นวัยรุ่น

อาการที่พบได้ในโรคKS จะเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอัณฑะ/ฮอร์โมนจากอัณฑะ เช่น

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ”อาการฯ” หรือ มีความกังวลในเรื่องการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเสมอ

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนเพศชายโดยเฉพาะระดับ เทสโตสเตอโรน แต่ที่สำคัญและให้ผลวินิจฉัยแม่นยำที่สุด คือการตรวจดูโครโมโซมจากการตรวจเลือดที่เรียกว่า Karyotype เพื่อตรวจนับโครโมโซมเพศ อนึ่งในบางกรณีในขณะตั้งครรภ์ แพทย์อาจตรวจโครโมโซมทารกเพื่อวินิจฉัยโรคนี้ได้จากน้ำคร่ำ

รักษากลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์อย่างไร?

แนวทางการรักษากลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ จะประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เช่น

มีผลข้างเคียงจากกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์อย่างไร?

ผลข้างเคียงจากกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ คือ

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์จัดเป็นโรค มีการพยากรณ์โรคที่ดี ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้เช่นเดียวกับชายทั่วไป และมีอายุขัยเช่นเดียวกับชายทั่วไป

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรค/กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ ได้แก่

 • การเข้าใจถึงโรคนี้ โดยถ้าวินิจฉัยได้ในตั้งแต่วัยเด็ก/วัยรุ่น ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่และคอยอธิบาย และให้กำลังใจ ช่วยเหลือ ปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจ
 • ปฏิบัติตาม แพทย์ พยาบาล แนะนำ
 • ใช้ยาต่างๆตามแพทย์สั่ง ไม่ขาดยา
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน(สุขบัญญัติแห่งชาติ)เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
 • พบแพทย์/มาโรงพยาบาล ตามแพทย์นัดเสมอ

พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

ผู้มีกลุ่มอาการไคลนเฟลเตอร์ควรพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ

ป้องกันกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ได้อย่างไร?

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ดังนั้นจึงยังไม่มีวิธีป้องกัน แต่การรีบพบแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการ และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป

บรรณานุกรม

 1. Groth, KA. Et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(1):20-30
 2. Wattendorf, DJ. Et al. Am Fam Physician. 2005;72(11):2259-2262
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Klinefelter_syndrome [2018,Oct13]
 4. https://emedicine.medscape.com/article/945649-overview#showall [2018,Oct13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom