Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รังไข่  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดประจำเดือน  อาการผิดปกติต่างๆที่รุนแรงก่อนมีประจำเดือน 

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนคืออะไร?

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนเป็นกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนหรือกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่รุนแรง (Premenstrual dysphoric disorder หรือเรียกย่อว่า PMDD) คือ การมีอาการผิดปกติทางร่างกายจิตใจและ/หรืออารมณ์อย่างรุนแรงโดยสัมพันธ์กับก่อนการมีประจำเดือนเช่น เครียดจัด หงุดหงิดมาก โมโหร้าย หรือซึมเศร้าอย่างมาก

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีอาการอะไรบ้าง?

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีหลากหลายอาการได้แก่

1. ซึมเศร้าอย่างมาก

2. อยากฆ่าตัวตาย

3. ร้องไห้บ่อยๆ

4. โมโหร้าย

5. นอนไม่หลับ

6. ไม่มีเรี่ยวแรง

7. อยากรับประทานอาหารที่แปลกๆ

8. ไม่มีสมาธิในการทำงาน

9. บวมตามตัว บวม/ปวดเต้านมมาก

10. ปวดศีรษะอย่างมาก

11. ปวดเต้านมอย่างมาก

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อสตรีอย่างไร?

มีสตรีวัยเจริญพันธุ์ (วัยมีประจำเดือน) 2 - 10% ประสบกับปัญหานี้เนื่องจากมีอาการผิดปกติค่อนข้างรุงแรงเช่น อยากฆ่าตัวตาย จึงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือมีอาการทางร่างกายมากเช่น ปวดศีรษะมาก ปวดเต้านมมาก ทำให้ขาดงานจึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานที่ทำได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีอะไรบ้าง?

สาเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเกิดได้จาก

1. การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงครึ่งหลังของวงรอบการมีประจำเดือนโดย เฉพาะในรอบเดือนที่มีการตกไข่ (ในสตรีวัยเจริญพันธุ์จะมีประจำเดือนทุก 28 - 30 วัน การ ตกไข่จะเกิดขึ้น 2 สัปดาห์ก่อนมีประจำเดือนครั้งถัดไป และบ่อยครั้งก็มีประจำเดือนได้โดยไม่มีการตกไข่)

2. ความเครียด

3. มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อชีวิต

4. อาจเกิดจากการลดลงของสาร Serotonin ในร่างกายซึ่งเป็นสาระสำคัญของการรับส่งกระแสประสาท (Neurotransmitter) และสัมพันธ์กับภาวะทางอารมณ์/จิตใจเช่น ความหงุด หงิดและความโกรธ

ปัจจัยสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนคือ

1. ประวัติในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นภาวะนี้

2. ภาวะเครียด

3. การมีภาวะซึมเศร้าอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะ/กลุ่มอาการนี้รุนแรงขึ้น

วิธีวินิจฉัยกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีอะไรบ้าง?

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนโดยการซักประวัติดูว่าอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นมักเกิดขึ้นซ้ำๆช่วง 10 - 14 วันก่อนมีประจำเดือน และอาการเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อประจำเดือนหยุด จะมีอาการเกิดคล้ายเดิมอย่างน้อย 3 รอบประจำเดือนและมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างน้อย 5 อาการร่วมกัน ส่วนการตรวจเลือดมักไม่พบสิ่งผิดปกติ

การรักษากลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีอะไรบ้าง? ดูแลตนเองอย่างไร?

หากมีอาการดังกล่าวแล้วควรรีบปรึกษาแพทย์ ซึ่งโดยทั่วไปแนวทางการรักษาคือการใช้ยาและการดูแลตนเองโดยไม่ใช้ยา

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนรุนแรงไหม? รักษาหายไหม?

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนพบได้น้อยกว่ากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่ไม่รุน แรงมาก แต่มีอาการมากกว่า บางครั้งอาจมีอันตรายถึงชีวิตเพราะบางคนจะมีอาการซึมเศร้าหมด หวังในชีวิตมากอาจคิดฆ่าตัวตาย การได้รับการรักษาทันท่วงทีจะช่วยบรรเทาอาการลงได้มาก และเนื่องจากภาวะนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศหญิงช่วงมีประจำเดือน ดังนั้นหากหมดประจำเดือนอาการเหล่านี้ก็จะหมดไป แต่ในช่วงที่ยังมีประจำเดือนอาการเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ ได้แต่การรักษาจะทำให้อาการต่างๆดีขึ้น

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนมีผลข้างเคียงอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ในสตรีที่มีอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน บางคนจะโมโหร้ายมากทำร้ายผู้อื่น บางคนจะซึมเศร้ามาก บางคนจะร้องไห้บ่อยๆ บางคนไม่มีแรงไปทำงาน บางคนอยากฆ่าตัวตาย หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์เพราะอาจมีโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกันได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะมีผลกระทบต่อสตรีผู้มีอาการและคนรอบข้างได้ นอกจากนั้นอาจทำให้สตรีผู้นั้นเกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้

ป้องกันกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือนได้อย่างไร?

นอกจากจะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดแล้ว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้พอเหมาะกับสุขภาพจะช่วยลดหรือป้องกันภาวะ/กลุ่มอาการนี้ได้ เพราะเวลาออกกำลังกายจะมีฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาจากสมองทำให้เรามีความสุขไม่เครียด

นอกจากนั้นควรดูแลตัวเองเกี่ยวกับอาหาร ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดดีเช่น ข้าวที่ไม่ขัดสีจนวิตามินหายหมด (Whole grain) รับประทานผักผลไม้มากๆเพื่อให้ได้วิตามินครบถ้วน ลดอาหารหวานจัด ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีกาเฟอีน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตช่วงก่อนมีประจำเดือนไปได้

บรรณานุกรม

  1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Premenstrual Syndrome. ACOG Practice Bulletin No. 15. Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists, 2000.
  2. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Physician. 2003;67(8):1743–52.
  3. Malone DC. Managing the spectrum of premenstrual symptoms. Am J Manag Care. 2005:11(16):S471–2.
  4. Vigod SN et al. Understanding and treating premenstrual dysphoric disorder: an update for the women’s health practitioner. Obstet Gynecol Clin North Am. 2009 Dec;36 (4):907–24.
Updated 2016, Jan 23


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom