Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เส้นประสาท  ระบบประสาทวิทยา  ระบบกระดูกและข้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดหลังช่วงล่าง 

บทนำ

อาการปวดหลัง ปวดขา เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อย สาเหตุที่พบบ่อย คือ กระดูกสันหลังระ ดับเอวเสื่อม (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com เรื่อง กระดูกสันหลังเสื่อม) กล้ามเนื้อหลังหดเกร็ง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดบริเวณก้นหรือกระเบนเหน็บ หรือมีปัญหาการปัสสาวะผิด ปกติร่วมด้วย ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์ แพทย์บอกว่าเป็นโรคบริเวณกลุ่มรากประสาทคล้ายหางม้า หรือ รากประสาทหางม้า (Cauda equina) ผู้ป่วยจะงงมากว่าโรคนี้คืออะไร ต้องอธิบายให้ทราบตั้งแต่โครงสร้างของไขสันหลัง และรากประสาท ติดตามบทความนี้ครับ

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บคืออะไร?

กลุ่มอาการรากประสาทหางม้า

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บหรือกลุ่มอาการรากประสาทหางม้า (Cauda equina syndrome) คือ กลุ่มอาการที่มีรอยโรคในบริเวณส่วนปลายของไขสันหลัง

โดยปกติไขสันหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางจะเริ่มต้นตั้งแต่สมองต่อลงมาเป็นไขสันหลัง โดยส่วนปลายของไขสันหลังจะสิ้นสุดบริเวณกระดูกสันหลังเอวระดับประ มาณข้อที่ 1 ต่อกับข้อที่ 2 (Lumbar/L 1-2) ซึ่งส่วนปลายของไขสันหลัง เรียกว่า Conus medullaris บริเวณดังกล่าวจะมีรากประสาทออกมารวมกันเป็นกลุ่มของรากประสาท มีลักษณะคล้ายหางม้า (Cauda equina) ซึ่งเมื่อมีรอยโรคที่รากประสาทส่วนนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการของรากประสาทที่ผิดปกติ เช่น ชา ปวดหลังตอนล่าง ปวดก้น ปวดขา 2 ข้าง ขา 2 ข้างอ่อนแรง

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ พบได้ไม่บ่อย แต่ไม่มีข้อมูลที่ทราบแน่ชัดว่าพบมากน้อยเพียงใด เป็นโรคมักพบในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดได้ใกล้เคียงกัน

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บมีอะไรบ้าง?

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ ได้แก่

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บมีอาการอย่างไร?

อาการของกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ ได้แก่

เมื่อใดที่ต้องไปพบแพทย์?

เมื่อมีอาการปวดหลัง ปวดเอว อาการชา หรืออ่อนแรง ที่เป็นขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรรีบพบแพทย์ หรืออาการดังกล่าวในหัวข้อ อาการ เป็นมากขึ้น ไม่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ ถ้าปวดขณะนอนพักกลางคืน ปัสสาวะ อุจจาระ ลำบาก ต้องรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรีบรักษา

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บได้ โดยพิจารณาจากอาการดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ อาการ ร่วมกับการตรวจร่างกาย ที่พบความผิดปกติของระบบประสาท บริเวณขา 2 ข้าง ขาหนีบ 2 ข้าง รอบก้น บริเวณอวัยวะเพศ และจากการเอกซเรย์ภาพกระดูกสันหลังเอวและกระเบนเหน็บ และพิจารณาส่งตรวจเอมอาร์ไอของไขสันหลังส่วนเอว รากประ สาทบริเวณเอว และกระเบนเหน็บ เพื่อให้เห็นรอยโรคแน่ชัด หลังจากนั้น คือการตรวจสืบค้นอื่น ๆเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุ ทั้งนี้ขึ้นกับสิ่งที่แพทย์ตรวจพบและดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา เมื่อพบก้อนเนื้อ เป็นต้น

รักษากลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บอย่างไร?

การรักษากลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ ประกอบด้วย

การพยากรณ์โรคของกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บเป็นอย่างไร?

การพยากรณ์โรค หรือผลการรักษากลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ ขึ้นกับ สาเหตุ ความรุนแรงของอาการ และการมาพบแพทย์เร็วหรือช้า ซึ่งถ้ามีการปัสสาวะหรือขับถ่ายลำบาก ถือว่ามาพบแพทย์ล่าช้า

ทั้งนี้ การรักษาส่วนใหญ่ มักต้องเน้นการทำกายภาพบำบัดระยะยาว และการทานยาลดอาการเจ็บปวดหรืออาการชา

อนึ่ง ถ้าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา ก็มีโอกาสเป็นอัมพาตของขาทั้ง 2 ข้างได้

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บก่อผลข้างเคียงอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บ คือ อาการอัมพาตของขาทั้ง 2 ข้างกรณีโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา

นอกจากนั้น คือ คุณภาพชีวิตที่ด้อยลงจาก ปัญหาการขับถ่าย ความรู้สึกทางเพศเสียไป และความทรมานจากอาการปวด อาการชา

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

เมื่อเป็นโรคนี้ต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อแพทย์ได้ให้การรักษาที่โรงพยาบาลจนอาการคงที่ และให้กลับไปพักรักษาต่อที่บ้าน การดูแลตนเองของผู้ป่วย คือ

  • ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาล แนะนำ
  • ควรหมั่นทำกายภาพบำบัดตามแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล แนะนำ สม่ำเสมอ ตลอดไป
  • ระวังการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากมีปัญหาการขับถ่าย และถ้ามีการปัสสาวะไม่หมด ก็จะมีปัสสาวะค้างมาก ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
  • พบแพทย์ตามนัด
  • ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อ อาการปวดหรือชามากขึ้น, ปัสสาวะลำบาก, มีไข้, และ/หรือ ปัสสาวะขุน แสบขัด, และ/หรือ เมื่ออาการต่างๆเลวลง, และ/หรือ เมื่อมีอาการผิดไปจากอาการเดิม, และ/หรือ เมื่อกังวลในอาการ

ป้องกันกลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บได้อย่างไร?

กลุ่มอาการรากประสาทเอวและกระเบนเหน็บนี้ ไม่สามารถป้องกันได้ ยกเว้นการพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยในการโดยสารรถยนต์ การระมัดระ วังเมื่อปีนป่าย เป็นต้นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน r9r99r999 Vipminemint Abc1199
Frame Bottom