Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไข้สูงมากเฉียบพลัน 

บทนำ

กลุ่มอาการทอกสิกช็อก(Toxic shock syndrome ย่อว่า TSS) เป็นกลุ่มอาการจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงเฉียบพลัน กลุ่มอาการนี้มีความรุนแรงโรคสูงที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้อาการของกลุ่มอาการนี้ ไม่ได้เกิดจากตัวแบคทีเรียโดยตรง แต่จะเกิดจากสารชีวพิษ(Toxin)ที่แบคทีเรียสร้างขึ้น ซึ่งสารชีวพิษนี้จะแพร่กระจายตากระแสเลือดและก่ออันตรายกับอวัยวะต่างๆทุกระบบพร้อมกันทั่วร่างกาย โดยเฉพาะกับอวัยวะสำคัญต่อการดำรงชีวิต เช่น ตับ ปอด ไต และหัวใจ

กลุ่มอาการทอกสิกช็อก เป็นกลุ่มอาการพบทั่วโลก ทุกเชื้อชาติ แต่พบได้น้อย มีรายงานจากสหรัฐอเมริกาพบกลุ่มอาการนี้ได้ประมาณ 1.5-5รายต่อประชากร 1 แสนคน พบในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบในเด็กได้น้อยเพียงประมาณ 5-6% พบในผู้สูงอายุมากกว่า60ปีได้ประมาณ 20% ในอดีต ในยุคแรกๆของการนำผ้าอนามัยแบบสอดมาใช้ จะพบกลุ่มอาการนี้ได้บ่อยในผู้หญิงวัยเจริญพันธ์จากการติดเชื้อจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด แต่ปัจจุบัน พบกลุ่มอาการนี้ได้ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย จากการที่ผู้หญิงปัจจุบันได้เรียนรู้วิธีถูกต้องในการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดที่จะช่วยป้องกันเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่นำไปสู่กลุ่มอาการนี้

กลุ่มอาการทอกสิกช็อกมีสาเหตุจากอะไร?

กลุ่มอาการทอกสิกซ็อก

สาเหตุของกลุ่มอาการทอกสิกช็อก เกิดจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่สามารถสร้างสารชีวพิษรุนแรงได้ ที่พบบ่อยได้แก่ เชื้อ

  • Staphylococcus aureus (S. aureus)
  • Streptococcus pyogenes หรืออีกชื่อคือ Group A Streptococcus ย่อว่า GAS
  • Clostridium sordellii

ทั้งนี้

ใครมีปัจจัยเสี่ยงเกิดกลุ่มอาการทอกสิกช็อก?

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดกลุ่มอาการทอกสิกช็อก คือ

กลุ่มอาการทอกสิกช็อกมีอาการอย่างไร?

อาการของกลุ่มอาการทอกสิกช็อก ที่พบบ่อย ได้แก่

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ “อาการฯ”โดยเฉพาะเมื่อเกิดในผู้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดกลุ่มอาการทอกสิกช็อกดังกล่าวในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงฯ” ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการทอกสิกช็อกอย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการทอกสิกช็อกได้จาก ประวัติอาการ ประวัติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างดังกล่าวในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงฯ” และการตรวจสืบค้นเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด CBC การตรวจเพาะเชื้อจากเลือด การตรวจปัสสาวะ การเจาะหลัง และการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆตามอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป เช่น เอกซเรย์ปอดกรณีมีอาการหายใจลำบาก เป็นต้น

รักษากลุ่มอาการทอกสิกช็อกอย่างไร?

แนวทางการรักษากลุ่มอาการทอกสิกช็อกจะเป็นการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดย

กลุ่มอาการทอกสิกช็อกมีผลข้างเคียงอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากกลุ่มอาการทอกสิกช็อก ได้แก่ กรณีมีแผลที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการนี้ ซึ่งถ้าการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ผล แผลไม่ดีขึ้น แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเอาต้นตอของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อกลุ่มอาการนี้ออกไป เช่น ตัดนิ้วกรณีมีแผลที่นิ้ว หรือ ตัด แขน หรือขา กรณีมีแผลที่แขน หรือที่ขา

กลุ่มอาการทอกสิกช็อกมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

กลุ่มอาการทอกสิกช็อก เป็นกลุ่มอาการที่มีความรุนแรงโรคสูงมาก ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้ประมาณ 30-70% โดยขึ้นกับ ความรุนแรงของอาการ ชนิดของเชื้อแบคทีเรียว่า มีการตอบสนองที่ดีต่อยาปฏิชีวนะหรือไม่ การมีโรคประจำตัว และการมาพบแพทย์ล่าช้าที่ทำให้อวัยวะสำคัญต่างๆทำงานล้มเหลวไปแล้ว เช่น ตับล้มเหลว หัวใจล้มเหลว ไตล้มเหลว ภาวะหายใจล้มเหลว ภาวะช็อก

อนึ่ง กลุ่มอาการนี้เมื่อได้รักษาหายแล้ว สามารถเกิดเป็นซ้ำได้เสมอ ถ้ายังมีปัจจัยเสี่ยงตามที่ได้กล่าวในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงฯ”

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองกรณีกลุ่มอาการทอกสิกช็อกเมื่อแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกลับมาดูแลตนเองต่อที่บ้าน คือ

พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

ควรพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ

ป้องกันกลุ่มอาการทอกสิกช็อกอย่างไร?

ป้องกันกลุ่มอาการทอกสิกช็อกได้โดย ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการนี้ดังได้กล่าวในหัวข้อ”ปัจจัยเสี่ยงฯ” เช่น

บรรณานุกรม

  1. Bamberger, D.M. and Boys, S.E. Am Fam Physician. 2005;72(12):2474-2481
  2. http://emedicine.medscape.com/article/169177-overview#showall [2018,Sept29]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_shock_syndrome [2018,Sept29]
  4. http://www.nhs.uk/Conditions/Toxic-shock-syndrome/Pages/Introduction.aspx [2018,Sept29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom