Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เยื่อเมือก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาฆ่าเชื้อ 

บทนำ

กลีเซอรีน บอแรกซ์ (Glycerine borax) หรือ บอแรกซ์ กลีเซอรีน (Borax glycerine) เป็นส่วนผสมของสารสำคัญ 2 ตัวคือ Glycerol (หรือ Glycerine หรือ Glycerin) และ Borax ที่เป็นเกลือของกรดบอริก (Boric acid) สำหรับรายละเอียดในด้านเภสัชภัณฑ์อาจกล่าวถึงประโยชน์ทางการแพทย์ของสารสำคัญทั้ง 2 ตัวดังนี้

ก. กลีเซอรีน

 • ในอุตสาหกรรมยาสามารถนำกลีเซอรีนมาใช้ทำตัวหล่อลื่นผิวพรรณ เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นส่วนผสมในยาน้ำเชื่อมแก้ไอขับเสมหะ
 • ในวงการเครื่องสำอางใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบของยาสีฟัน ผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งผม รวมถึงใช้ผลิตสบู่

ข. บอแรกซ์ หรือโซเดียมบอเรต (Sodium borate) เป็นเกลือของกรดบอริก ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จะนำไปเป็นส่วนผสมในน้ำยาซักผ้าและเครื่องสำอาง เป็นต้น

สูตรตำรับของยากลีเซอรีน บอแรกซ์เป็นการนำเอากลีเซอรีนและบอแรกซ์มาผสมกันตามมาตรฐานของสูตรตำรับของแต่ละบริษัท

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้สูตรตำรับ Borax in glycerin อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแผลในปาก ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือจากเภสัชกรที่อยู่ใกล้บ้าน/ร้านขายยา

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กลีเซอรีน-บอแรกซ์

ยากลีเซอรีน บอแรกซ์มีสรรพคุณดังนี้

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลีเซอรีน บอแรกซ์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ทำลายและยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อโรคในบริเวณที่เป็นแผลอักเสบทั้งในปากและในหู จึงส่งผลให้อาการแผลอักเสบดีขึ้น

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลีเซอรีน บอแรกซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาสารละลายชนิดป้ายปากและทาผิวภายนอก ขนาดความเข้มข้นของบอแรกซ์และของกลีเซอรีนขึ้นกับแต่ละสูตรยา

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็ก: ใช้ไม้พันสำลีที่สะอาดแต้มด้วยยากลีเซอรีน บอแรกซ์แล้วป้ายยาในบริเวณที่เป็นแผลติดเชื้อในปากวันละ2 - 3 ครั้ง ระหว่างป้ายยาในปากไม่ควรดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือยาอื่นตามลงไปทันที ควรรออย่างน้อยประมาณ 15 - 30 นาทีเพื่อให้ตัวยาคงอยู่ในแผลได้นานพอ
 • อนึ่ง วิธีใช้ยานี้กับโรคของหูขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากลีเซอรีน บอแรกซ์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้ - ประวัติแพ้ยาทุกชนิดเช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก - มีโรคประจำตัวต่างๆรวมทั้งกำลังกินยาหรืออาหารเสริมอะไรอยู่ เพราะยากลีเซอรีน บอแรกซ์ อาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาและ/หรือกับอาหารเสริมที่รับประทานอยู่ก่อน

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายา/ใช้ยากลีเซอรีน บอแรกซ์สามารถทายา/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายา/ใช้ยาในเวลาถัดไป ให้ทายา/ใช้ยาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการทายา/ใช้ยาเป็น 2 เท่า

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เนื่องจากยากลีเซอรีน บอแรกซ์เป็นยาใช้ภายนอกจึงไม่พบผลข้างเคียงต่อระบบต่างๆของร่างกายเท่าใดนัก หากหลังใช้ยาแล้วเกิดอาการระคายเคือง มีผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ให้หยุดใช้ยาแล้วรีบมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล

มีข้อควรระวังการใช้กลีเซอรีน บอแรกซ์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลีเซอรีน บอแรกซ์ดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามรับประทานยานี้
 • การใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่เลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง เด็กเล็ก ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์เช่น ด้านการแพ้ยาว่าเหมาะสมกับรายบุคคลหรือไม่
 • การป้ายยานี้ในปากให้ใช้ปริมาณยาที่เหมาะสม ป้ายตรงบริเวณที่มีการติดเชื้อเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ที่มากเกินความจำเป็น
 • ระวังมิให้ยานี้กระเด็นเข้าตา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบอาการบวมแดงร้อนในบริเวณที่ทายา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลีเซอรีน บอแรกซ์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยากลีเซอรีน บอแรกซ์เป็นยาใช้ภายนอก จึงไม่ค่อยพบเห็นปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษากลีเซอรีน บอแรกซ์อย่างไร?

ควรเก็บยากลีเซอรีน บอแรกซ์ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

กลีเซอรีน บอแรกซ์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลีเซอรีน บอแรกซ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Borax Glycerine 10% (บอแรกซ์ กลีเซอรีน 10%) HIPOCRATE
Borax Glycerin IP (บอแรกซ์ กลีเซอรีน ไอพี) Arora Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Glycerin of Borax Srichand (กลีเซอรีน ออฟ บอแรกซ์ ศรีจัน) Srichand

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Glycerin%20of%20Borax%20Srichand/ [2015,Feb14]
2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/177#item-8974 [2015,Feb14]
3. http://www.hippocratepharmacy.com/Borax-Glycerine [2015,Feb14]
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol [2015,Feb14]
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Borax [2015,Feb14]
6. http://chestofbooks.com/health/materia-medica-drugs/Pharmacy-Pharmacology-And-Therapeutics/Action-of-Boric-Acid-and-Borax.html#.VMH19dKUdTk [2015,Feb14]
7. http://thedu.in/compare_prices/index.php/medicines-b/article/12917 [2015,Feb14]
8. http://www.ndrugs.com/?s=borax/glycerin/menthol [2015,Feb14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom