Frame Top

กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 6 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
25 ธันวาคม 2012

อาหารที่เป็นอันตรายต่อกระดูกและทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้

เกลือ – งานวิจัยพบว่าผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนที่รับประทานอาหารที่มีเกลือมาก จะมีการสูญเสียกระดูกมากกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน Linda K. Massey, PhD, RD อาจารย์ด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัย Washington State กล่าวว่า เกลือโซเดียมทุก 2,300 มิลลิกรัม ที่เรารับประทานเข้าไป จะทำให้เราสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะประมาณ 40 มิลลิกรัม ตัวอย่างของอาหารที่มีเกลือมาก เช่น

เครื่องดื่มน้ำอัดลม (Soft drinks/Carbonated soft drinks) ที่มีกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) สามารถเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ

กาเฟอีน - Dr. Massey กล่าวว่า ทุกๆ 100 มิลลิกรัม ของกาเฟอีนที่เรารับประทานเข้าไป เราจะสูญเสียแคลเซียม 6 มิลลิกรัม กาแฟเป็นแหล่งที่มีกาเฟอีนมาก เช่น กาแฟขนาด 16 ออนซ์ จะให้กาเฟอีนถึง 320 มิลลิกรัม อย่างไรก็ดี Dr. Massey กล่าวว่า ถ้าเราจำกัดการรับประทานคาเฟอีนไว้ที่ระดับ 300 มิลลิกรัมต่อวัน และได้รับแคลเซียมพอสมควร อาจจะช่วยชดเชยการสูญเสียแคลเซียมที่เกิดจากกาเฟอีนได้

แม้ว่าชาจะมีกาเฟอีน แต่จากงานวิจัยพบว่า ชาไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไร และบางทีอาจเป็นตัวช่วยความหนาแน่นของกระดูกในหญิงชรา ทั้งนี้ นักวิจัยคิดว่า ชาประกอบด้วยสารของพืชที่ช่วยป้องกันกระดู

โปรตีน – โดยเฉพาะโปรตีนที่ได้จากสัตว์ยังเป็นปัญหาที่น่าสงสัยว่าจะมีผลต่อกระดูกหรือไม่ อย่างไรก็ดี Jane Kerstetter, PhD, RD อาจารย์โภชนาการแห่ง University of Connecticut ได้กล่าวว่า “โปรตีนไม่ได้ละลายกระดูก แต่ช่วยเสริมกระดูก

ถั่วเหลือง – ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ เทมเป้ (Tempeh) และน้ำนมถั่วเหลือง (Soy beverages) มีประโยชน์ในการสร้างกระดูก แต่ก็อาจขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมได้ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองยังคงสับสน งานวิจัยบางฉบับระบุว่าถั่วเหลืองเป็นปัญหาต่อความแข็งแรงของกระดูก ในขณะที่งานวิจัยฉบับอื่นระบุว่าถั่วเหลืองที่ดี (ที่มีสาร Isoflavones สาร Genistein และสาร Daidzein) จะช่วยป้องกันให้กระดูกแข็งแรง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จึงควรแน่ใจว่า เราได้รับแคลเซียมที่พอเพียงในแต่ละวัน

นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์เครื่องดื่มที่ผสมแคลเซียมแล้ว พบว่าแคลเซียมส่วนใหญ่ที่ผสมลงในน้ำนมถั่วเหลืองหรือเครื่องดื่มอื่นๆ มักนอนก้นอยู่ที่ขวดหรือกล่องนั้นๆ และไม่สามารถจะกระจายได้ แม้ว่าจะทำการเขย่าแล้วก็ตา

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ผ่านกรรมวิธีเสริมแคลเซียม นั้น สามารถสร้างกระดูกให้แข็งแรง ดังนั้นถ้ารับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองมาก ก็อย่าลืมรับประทานแคลเซียมให้ได้ด้วยอย่างน้อยวัน 1,000 มิลลิกรัม

แหล่งข้อมูล:

  1. Osteoporosis Diet Dangers: Foods to Avoid. http://www.webmd.com/osteoporosis/living-with-osteoporosis-7/diet-dangers [2012, December 24].
Blog
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom