Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  ระบบกระดูกและข้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กระดูกนิ่มหักง่าย 

บทนำ

โรคกระดูกน่วม หรือโรคกระดูกอ่อน หรือโรคกระดูกนิ่ม (Osteomalacia) เป็นโรคกระดูกโรคหนึ่งที่เกิดจากการบกพร่องในกระบวนการสร้างความแข็งแรงของเนื้อกระดูก/มวลกระดูก โดยเซลล์กระดูกไม่สามารถนำแคลเซียมมาเสริมสร้างให้ความแข็งแรงกับมวลกระดูกได้อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้มวลกระดูกขาดแคลเซียม (แต่ปริมาณตัวมวลกระดูกยังปกติ) มวลกระดูกจึงมีภาวะอ่อนตัวไม่เแข็งแรงอย่างกระดูกปกติทั่วไป ซึ่งสาเหตุเกิดจากร่างกายขาดวิตามิน-ดี วิตามินที่ช่วยกระบวนการนำแคลเซียมมาเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก ซึ่งโรคกระดูกน่วมนี้เกิดได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่

โรคกระดูกน่วมต่างจากโรคกระดูกพรุนที่โรคกระดูกพรุนเป็นโรคเกิดกับกระดูกที่ได้เจริญ เติบโตสมบูรณแล้ว (กระดูกผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติขึ้นจากสา เหตุต่างๆที่ทำให้กระดูกมีปริมาณมวลกระดูกลดน้อยลงกว่าปกติ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor. com บทความเรื่อง โรคกระดูกพรุน) จึงเกิดเป็น “โรคกระดูกบางหรือโรคกระดูกพรุน”ขึ้น

โรคกระดูกน่วมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกโก่งผิดรูปโดยเฉพาะกระดูกขา และเกิดกระดูกหักได้ง่าย ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นโรคกระดูกพรุนได้

โรคกระดูกน่วมปัจจุบันพบได้น้อย พบได้ในทุกเพศและทุกวัยแต่มักพบในเด็กและในผู้ สูงอายุ ซึ่งถ้าเกิดโรคนี้ในเด็กเรียกว่า “โรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets)”

โรคกระดูกน่วมมีสาเหตุจากอะไร?

กระดูกน่วม

กระดูกน่วมเกิดจากการที่มวลกระดูกขาดแคลเซียมที่ช่วยให้มวลกระดูกแข็งแกร่ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเกิดจากร่างกายขาด”วิตามินดี” ที่เป็นตัวช่วยการดูดซึมแคลเซียมจากระบบทางเดินอาหารและช่วยในกระบวนการที่ทำให้เซลล์สร้างมวลกระดูกนำแคลเซียมมาใช้ได้

ทั้งนี้การขาดวิตามินดีเกิดได้จาก

อนึ่งอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียมสูงเช่น นม โยเกิร์ต เนยแข็ง อาหารเช้าซีเรียล(Cereal) น้ำผลไม้ต่างๆที่เสริมวิตามินดี น้ำมันตับปลา ไข่แดง ปลาซาร์ดีน (Sardine)

นอกจากนี้การขาดวิตามินดียังอาจเกิดได้จากร่างกายไม่สามารถนำวิตามินดีมาใช้ได้ตาม ปกติ (Abnormal vitamin D metabolism) เช่น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกน่วมมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกน่วมมีอะไรบ้าง?

โรคกระดูกน่วมมีอาการอย่างไร?

โรคกระดูกน่วมส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่เมื่อมีอาการ อาการที่พบได้เช่น

แพทย์วินิจฉัยโรคกระดูกน่วมได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคกระดูกน่วมได้จากประวัติอาการ ประวัติทางการแพทย์ต่างๆเช่น โรคประจำตัว การใช้ยาต่างๆ ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน (เช่น ไม่ออกกำลังกาย) การตรวจร่างกาย การตรวจภาพกระดูกด้วยเอกซเรย์ การตรวจสืบค้นอื่นๆเพิ่มเติมตามอาการผู้ป่วย และดุลพินิจของแพทย์ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและเพื่อแยกโรคกระดูกน่วมจากโรคอื่นๆ (เช่น โรคกระดูกพรุน โรคระบบต่อมไร้ท่อ) เช่น การตรวจเลือดดูค่าแคลเซียม, ฟอสฟอรัส, การทำงานของไต, ของตับ, ค่าฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก (เช่น ฮอร์โมนของต่อมพาราไทรอยด์ ), ปริมาณวิตามินดีในเลือด และในบางกรณีอาจต้องตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกชิ้นที่ผิดปกติเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

รักษาโรคกระดูกน่วมได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคกระดูกน่วมคือ การให้รับประทานวิตามินดีเสริมอาหารและอาจร่วมกับการเสริมอาหารด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ผลข้างเคียงจากโรคกระดูกน่วมมีอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียงสำคัญของโรคกระดูกน่วมคือ การเสียรูปร่างของกระดูก (เช่น กระดูกขาโก่ง) ที่ส่งผลถึงความสวยงาม และที่สำคัญคือเป็นสาเหตุกระดูกหักได้ง่าย

โรคกระดูกน่วมรุนแรงไหม?

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของโรคกระดูกน่วมคือ เป็นโรคที่รักษาได้และไม่เป็นเหตุให้เสียชีวิต (ตาย) แต่มีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคือ กระดูกหักง่าย นอกจากนั้นในบางคนอาจรู้สึกเสียภาพลักษณ์ได้จากที่มีกระดูกผิดรูป

อนึ่งภายหลังเมื่อรักษาโรคกระดูกน่วมหายแล้วแต่กลับมาขาดวิตามินดีอีก ก็สามารถเกิดโรคกระดูกน่วมได้ใหม่อีก

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระดูกน่วมคือ

ป้องกันโรคกระดูกน่วมได้อย่างไร?

สามารถป้องกันโรคกระดูกน่วมได้เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคนี้เช่น

บรรณานุกรม

  1. Bordelon,P. et al. (2009). Am Fam Physician. 80, 841-846
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Osteomalacia [2015,Dec12]
  3. http://www.boneandjoint.org.uk/highwire/filestream/11099/field_highwire_article_pdf/0/403.full-text.pdf [2015,Dec12]
  4. http://www.hopkinsmedicine.org/geriatric_medicine_gerontology/_downloads/readings/section7.pdf [2015,Dec12]
  5. http://journals.rcni.com/doi/pdfplus/10.7748/nop.26.6.32.e593 [2015,Dec12]
  6. http://www.webmd.com/food-recipes/guide/calcium-vitamin-d-foods [2015,Dec12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน PRdelivery Sai49111314 Kupakupa5
Frame Bottom