Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังติดเชื้อรา  

บทนำ

ยากรดเบนโซอิก (Benzoic acid) เป็นสารอินทรีย์เคมีที่มีลักษณะเป็นผลึกแข็ง ไม่มีสี มีแหล่งกำเนิดจากกระบวนการชีวะสังเคราะห์จากต้นพืชหลายชนิด กรดเบนโซอิกถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 16 โดยประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากการนำกรดนี้ไปใช้คือ

กระบวนการผลิตยากรดเบนโซอิกถูกเรียกว่า Recrystallisation โดยจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกไปจนได้ผลึกของยากรดเบนโซอิกที่บริสุทธิ์มากขึ้น กรดเบนโซอิกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบทาง อุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง จะมีความแตกต่างกันออกไปอาทิ ความบริสุทธิ์ เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน ลักษณะของกายภาพเช่น สี รวมถึงจุดเดือด จุดหลอมเหลวของผงผลึก เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็จะมีปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์ของยากรดเบนโซอิกที่แตกต่างกันออกไป

ในทางคลินิกการเลือกสูตรตำรับของยากรดเบนโซอิกที่จะนำมาใช้รักษาโรค ควรต้องเป็นหน้า ที่ของแพทย์เท่านั้น

กรดเบนโซอิกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กรดเบนโซอิก

ยากรดเบนโซอิกมีสรรพคุณดังนี้เช่น

กรดเบนโซอิกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากรดเบนโซอิกคือ ตัวยาจะยับยั้งการเจริญเติบโตการลุกลามของเชื้อรา โดยรบกวนกระบวนการทางชีวภาพของเชื้อราจนเสียสมดุลของการดำรงชีวิตและตายลงในที่สุด

กรดเบนโซอิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากรดเบนโซอิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

กรดเบนโซอิกมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยากรดเบนโซอิกมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยา เป็นยาใช้ภายนอกในการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: ทายาวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น หรือตามคำสั่งแพทย์ หากใช้ยาไปแล้ว 7 วัน อา การยังไม่ดีขึ้น ควรต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อแพทย์ประเมินปรับแนวทางการรักษาใหม่
 • เด็ก: ยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากรดเบนโซอิก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายากรดเบนโซอิกสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กรดเบนโซอิกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากรดเบนโซอิกในรูปแบบของยาทาแก้เชื้อรา อาจมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจทำให้มีอาการแสบ คัน ในบริเวณที่ทายา หากรับประทานอาหารที่มีกรดเบนโซอิกเข้มข้นมากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา ปอดและผิวหนัง รวมถึงกระเพาะอาหาร - ลำไส้ อีกทั้งยังทำให้เกิดกรดฮิปปูริก (Hippuric acid) ในปัสสาวะสูงขึ้น ส่งผลเพิ่มสารเคมีในธรรม ชาติจากการกำจัดปัสสาวะ ซึ่งสารนี้ในปริมาณมากอาจเกิดพิษต่อประสาทตาและ/หรือต่อสมองได้

มีข้อควรระวังการใช้กรดเบนโซอิกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากรดเบนโซอิกดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมกรดเบนโซอิกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดเบนโซอิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยากรดเบนโซอิกเป็นยาที่ใช้ทาผิวภายนอก/ยาใช้ภายนอก จึงไม่ค่อยพบการเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษากรดเบนโซอิกอย่างไร?

ควรเก็บยากรดเบนโซอิกภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

กรดเบนโซอิกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากรดเบนโซอิกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Benzo Ointment (เบนโซ ออยเมนท์) Greater Pharma
Skin soln Srichand (สกิน โซลูชั่น ศรีจันทร์) Srichand

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Benzoic_acid[2015,May30]
 2. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=benzoic%20acid[2015,May30]
 3. http://study.com/academy/lesson/benzoic-acid-structure-formula-uses.html [2015,May30]
 4. http://www.foodchem.cn/pdf/en/benzoic-acid.pdf[2015,May30]
 5. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Benzoic_acid#Food_preservative[2015,May30]
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Whitfield%27s_ointment[2015,May30]
 7. http://www.drugbank.ca/drugs/DB03793[2015,May30]
 8. http://www.drugs.com/mtm/whitfields-ointment-topical.html [2015,May30]
 9. http://www.everydayhealth.com/drugs/whitfields-ointment[2015,May30]
 10. http://hubpages.com/hub/Effects-of-Benzoic-Acid-and-Benzoates-in-Food-and-Medicines [2015,May30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom