Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยากรดนิโคตินิก (Nicotinic acid) หรือจะเรียกว่า ไนอะซิน (Niacin) หรือวิตามินบี 3 (Vitamin B 3) ก็ได้ จัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ มีลักษณะทางกายภาพเป็นผลึกไม่มีสี สามารถละลายน้ำได้ดี ประโยชน์ของกรดนิโคตินิกโดยทั่วไปสามารถแจกแจงเป็นข้อๆดังนี้

ทั้งนี้ อาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำนั้นจะมีกรดนิโคตินิกอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป เช่น

 • เครื่องในสัตว์ประเภท หัวใจ-ตับ-ไต 9 - 15 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • เนื้อไก่ 6.5 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • เนื้อวัว 5 - 6 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • ปลาทูน่า 2.5 - 13 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • ไข่ 0.1 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • มะเขือเทศ 0.7 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • บล็อกโคลี่ 0.6 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • มันเทศ 0.5 - 0.6 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • แครอท 0.3 - 0.6 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • ผักใบเขียว 0.3 - 0.4 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • หน่อไม้ฝรั่ง 0.4 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • เห็ด 3.5 - 4 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม
 • ซอสถั่ว 0.4 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 100 กรัม

อนึ่ง ร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ กรดนิโคตินิกได้เองโดยอวัยวะตับจะใช้กรดอะมิโนที่มีชื่อว่า ทริปโตแฟน (Tryptophan) มาเป็นสารตั้งต้น และความต้องการกรดนิโคตินิกของร่างกายในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละวันนั้น มีดังต่อไปนี้

 • เด็ก มีความต้องการ 2 – 12 มิลลิกรัม/วัน
 • สตรี ต้องการ 14 มิลลิกรัม/วัน
 • บุรุษ ต้องการ 16 มิลลิกรัม/วัน
 • สำหรับสตรีตั้งครรภ์หรือสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร จะต้องการเฉลี่ย 18 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง ปริมาณสูงสุดของความต้องการกรดนี้ต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/วัน แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชัดถึงปริมาณสูงสุดต่อวันของความต้องการกรดนี้ในเด็ก

นอกจากนี้ทางคลินิกยังนำเอากรดนิโคตินิกมาใช้ป้องกันอาการโรคที่เรียกว่า Pellagra (โรคที่เกิดจากขาดวิตามินบี 3 อาการเช่น ผิวหนังและลิ้นอักเสบเรื้อรังร่วมกับหัวใจโตผิดปกติ และสับสน) และนำไปเป็นยาลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจล้มเหลวอีกด้วย

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้กรดนิโคตินิกอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และอยู่ในหมวดยาอันตรายที่ใช้ควบคุมระดับไขมันในเลือด

การใช้ยานี้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยควรอยู่ในดุลยพินิจและคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น ผู้บริโภค/ผู้ป่วยไม่สมควรไปซื้อหาวิตามินนี้มารับประทานเอง

กรดนิโคตินิกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กรดนิโคตินิก

กรดนิโคตินิกมีสรรพคุณดังนี้เช่น

กรดนิโคตินิกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากรดนิโคตินิกคือตัวยาจะเข้าไปรบกวนกระบวนการเผาผลาญไขมันชนิดต่างๆทำให้ลดการสังเคราะห์ไขมันไม่ดีชนิด VLDL (Very-low-density lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein), IDL (intermediate density lipoprotein) และในขณะเดียวกันจะทำให้เพิ่มการสังเคราะห์ไขมันดี HDL (High density lipoprotein) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมัน LDL ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ จากกลไกดังกล่าวทำให้ยาวิตามินชนิดนี้มีฤทธิ์การรักษาตามสรรพคุณ

กรดนิโคตินิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากรดนิโคตินิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

กรดนิโคตินิกมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยากรดนิโคตินิกมีขนาดรับประทานสำหรับภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูงดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 - 2,000 มิลลิกรัมวันละครั้ง โดยขนาดรับประทานเริ่มต้น 500 มิลลิกรัมก่อนนอน เพื่อลดอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงของยา (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลไม่พึงประสงค์) ช่วง 4 สัปดาห์ต่อมาสามารถเพิ่มขนาดรับประทานต่อครั้งไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน และเพื่อลดอาการข้างเคียงต่อกระเพาะอาหาร-ลำไส้ จึงควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนขนาดรับประทานของยานี้เพื่อบำบัดรักษาไขมันในเลือดสูงของเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กและขนาดยาจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

อนึ่ง สำหรับบำบัดรักษาอาการขาดกรดนิโคตินิกของร่างกายและป้องกันโรค Pellagra: ขนาดการใช้ยานี้จะขึ้นกับความรุนแรงของอาการและของโรคต่างๆที่เกิดร่วมด้วย ซึ่งจะแตกต่างกันเป็นกรณีไป ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากรดนิโคตินิก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยากรดนิโคตินิกสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กรดนิโคตินิกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากรดนิโคตินิกสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย มีผื่นคันตาผิวหนัง ปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นลม ผิวแห้ง มีไข้ ปัสสาวะบ่อย ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลังช่วงล่าง ขา-เท้าบวม กระหายน้ำ และอ่อนเพลีย

มีข้อควรระวังการใช้กรดนิโคตินิกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากรดนิโคตินิกดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากรดนิโคตินิกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดนิโคตินิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากรดนิโคตินิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้ เช่น

ควรเก็บรักษากรดนิโคตินิกอย่างไร?

ควรเก็บยากรดนิโคตินิกในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาอะมอกซิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นๆทางการค้าของยาอะมอกซิซิลลิน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Niaspan (นิสแพน) Abbott
Nicotinic Acid Greater Pharma (นิโคตินิก เอซิด เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า) Greater Pharma
FBC (เอฟบีซี) Daiichi Sankyo

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin [2015,June6]
2. http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/lifestyle-guide-11/supplement-guide-niacin?page=2 [2015,June6]
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pellagra#Signs_and_symptoms [2015,June6]
4. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/48#item-8438 [2015,June6]
5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Niaspan/?type=brief [2015,June6]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/niacin,nicotinic-acid-index.html?filter=3&generic_only= [2015,June6]
7. http://www.drugs.com/cdi/niacin-capsules.html [2015,June6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom