Frame Top

อาการ : ไข้สูง

โรคไทฟอยด์ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
icemia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ คนในสมัยก่อนพบว่ามีโรคบางอย่างที่อาการคล้ายกับโรคไทฟัส หรือ โรคไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคไทฟอย
ไข้จับสั่น (Malaria)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
้อนเย็น ไข้ดอกสัก แต่นิยมเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า โรคมาลาเรีย ในภาษาอังกฤษ คำว่า malaria มาจากภาษาอิตาลี แปลว่า อากาศไม่ดี เพราะโรคนี้มักพบในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้มีแหล่งน้ำขังตามธรร
ไข้หวัดนก (Avian influenza)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
Fever): อาการไข้ ตัวร้อน้ {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไข้หวัดนก (Avian influenza) บางคนเรียกเป็นตัวย่อว่า เอไอ (AI) หรือบางคนเรียกว่า เบิร์ดฟลู (Bird
โรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
} โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) โรคภูมิต้านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infect
ไข้ชัก (Febrile seizure)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
็ดตัวเด็กลดไข้ (Tepid sponging) กลุ่มยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) {% endblock related %} {% block article_content %}{%
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
c %} {% block related %} โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) มะเร็ง (C
ซาร์ส (SARS)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ซาร์ส หรือ SARS ย่อมาจาก Severe acute respiratory distress syndrome หรือบางคนเรียกว่า กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง คือโร
กาฬโรค (Plague)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
ทนำ กาฬโรค (Plague) คือโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน/โรครับจากสัตว์ (เรียกว่า Zoonotic disease) โดยพาหะนำโรคที่สำคัญคือ สัตว์จำพวกหนู และมีแบคทีเรียชื่อ Yersinia pestis เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ผู้ป่วยจะม
โรคไวรัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
รัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis) มีลักษณะแตกต่างจากสาเหตุอื่นๆอย่างไร รักษาหายและป้องกันได้หรือ ไม่ ต้องติดตามบทความนี้ครับ โรคสมองอักเสบคืออะไร? โรคสมองอักเสบ คือโรคที่เนื้อสมองมีความผิ
โรคติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ โรคติดเชื้ออีบีวี (Epstein-Barr virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
อ ย่อว่า โรคโมโน (Infectious mononucleosis หรือย่อว่า Mono) หรืออีกชื่อ คือ Kissing disease (โรคติดต่อจากการจูบปาก)” การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน select22 Kwanjai Na
Frame Bottom