Frame Top

อาการ : โรคผิวหนังชั้นนอก

รีซอร์ซินอล (Resorcinol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ตาปลา (Corns) หูด (Warts) สิว (Acne) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยารีซอร์ซินอล (

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน NBP mochadiva Tnj_2
Frame Bottom