Frame Top

อาการ : โรคคความดันโลหิตสูง

เซลิโพรลอล (Celiprolol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ดันโลหิตสูง (Hypertension) ยาลดความดัน ยาลดความดันเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug) เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina Pectoris) โรคเ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun Artited
Frame Bottom