Frame Top

อาการ : แสบร้อนกลางอก

อาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วนล่างของหลอดอาหาร) มักร่วมกับความรู้สึกเปรี้ยว ขม เจ็บในลำคอและในช่องปาก โดยเกิดหลังกินอาหารในปริมาณมากๆหรือนอนราบภายหลังกินอาหาร ทั้งนี้เป็นอาการจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าในหลอดอาหารจึงก่อใ
กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
{% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคกรดไหลย้อน (Gastoesophageal reflux disease) หรือ เรียกย่อว่า โรคเกิร์ด (GERD) หรืออาจเรียกว่า โรคกรดไหลกลับ ได้แ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom