Frame Top

อาการ : แผลกดทับ

การป้องกันแผลกดทับ (Bedsore prevention)
โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา
ทนำ ตามปกติร่างกายคนเรามีกล้ามเนื้อและผิวหนังปกคลุมร่างกายให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง แต่ทว่าเมื่อมีปัจจัยเข้ามาทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ปกต
การดูแลแผลกดทับ (Taking care of bed sore)
โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา
มีการเคลื่อนไหวได้น้อย ไม่เคลื่อนไหว หรือไม่ค่อยได้พลิกตัว จนเกิดเป็นแผลกดทับที่ผิวหนังตามตำแหน่งต่างๆได้ทั่วลำตัวโดยมักพบบ่อยในตำแหน่งผิวหนังที่อยู่ติดกับกระดูกเช่น ผิวหนังส่วนอยู่เหนือกระดูกกระเบนเห

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Stopkiddy tababy2536
Frame Bottom