Frame Top

อาการ : แก้ปวด

ยาทรามาดอล (Tramadol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ามอล (Paracetamol) ยาเสพติด (Narcotic drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวด ซึ่งมีกลไกการทำงานค

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Mai Mayuree suksun tor tor Artited
Frame Bottom