Frame Top

อาการ : เหงือกเลือดออกง่าย

โรคลักปิดลักเปิด โรคขาดวิตามิน-ซี (Scurvy)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อกบวมและเลือดออกได้ง่าย ซึ่งผู้ป่วยมักมาพบทันตแพทย์จากแปรงฟันแล้วมีเลือดออกจากเหงือกเสมอ ยังไม่มีการศึกษาถึงสถิติการเกิดโรคลักปิดลักเปิดในประชากรทั่วโลก แต่ในสหรัฐ อเมริกาพบโรคนี้ได้ประมาณ 8% ในผู้ช
เลือดออกตามไรฟัน เหงือกเลือดออก (Gum bleeding)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
สาเหตุใดๆก็ตาม ตำแหน่งไรฟันจะเป็นตำแหน่งที่เกิดเลือดออกได้ง่ายกว่าเหงือกส่วนอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อมีการบาดเจ็บจากการเสียดสีเช่น จากการแปรงฟัน หรือจากการเคี้ยวอาหารโดยเฉพาะอาหารแข็ง การมีเลือดออกตามไรฟัน
เหงือกอักเสบ (Gingivitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
tes mellitus) ยาลดความดัน ยาลดความดันเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug) ยาขับปัสสาวะ (Diuretics Drugs) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul R3perz
Frame Bottom