Frame Top

อาการ : เลือดออกทางช่องคลอดในภาวะตั้งครรภ์

รกเกาะต่ำ ภาวะรกเกาะต่ำ (Placenta previa)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
tent %}{% linkify %} ภาวะรกเกาะต่ำคืออะไร? ในสตรีตั้งครรภ์ปกติทั่วไป รกจะเกาะอยู่บริเวณส่วนบนของมดลูก หากรกมาเกาะบริเวณส่วนล่างของมดลูก และ/หรือ คลุมมาถึงด้านในของปากมดลูก เรียกว่า “ภาวะรกเกาะต่ำ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom