Frame Top

อาการ : เป็นสิวในผู้สูงอายุ

สิวผู้สูงอายุ หรือ สิวแดด (Senile comedones หรือ Solar comedones)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
cle_content %}{% linkify %} บทนำ สิวผู้สูงอายุ หรือ สิวแดด (Senile comedones หรือ Solar comedones หรือ Favre-Racouchot’ s disease) เป็นสิวที่พบในผู้สูงอายุ แตกต่างจากสิวที่พบในวัยรุ่นคือ สิวผู้สูง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Whatyoudo Mk193
Frame Bottom