Frame Top

อาการ : อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction)
โดย นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
ถึง จึงเป็นเรื่องของบุรุษโดยเฉพาะ สำหรับบุรุษชาติอาชาไนยหลายๆท่าน นกเขามีความสำ คัญขนาดที่ว่า ตายเสียดีกว่าที่มีชีวิตโดยที่นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction หรือ Impotence) แบบว่า เสียชีพอย่าเสียนกเขา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom