Frame Top

อาการ : หูอื้อ

หูอื้อ อาการหูอื้อ มีเสียงในหู (Tinnitus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ายๆเรื้อรังหรือเป็นอยู่ชั่วคราว อาการอาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือมีอาการกับหูทั้งสองข้าง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของหูอื้อมีได้หลายสาเหตุที่พบบ่อยเช่น หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ น้ำเข้าหู โรคหวัด โร
น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)
โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) หูติดเชื้อ (Ear infection) ยาหยอดหู (Ear drops) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หลายท่านคงเคยประสบปัญหาน้
หูดับเฉียบพลัน (Sudden hearing loss)
โดย พลเอก นายแพทย์ ชาญชัย ชรากร
จากโรคติดเชื้อของหู จากโรคหลอดเลือดของหู จากโรคของหูชั้นในพิการ โรคติดเชื้อพวกไหนที่เป็นสาเหตุของหูดับเฉียบพลัน? โรคติดเชื้อกลุ่มที่เป็นต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดหูดับเฉียบพลัน ได้

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom