Frame Top

อาการ : หูหนวก

หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง หูน้ำหนวก (Chronic otitis media)
โดย พันเอก นายแพทย์ ศวยส เหรียญมณี
หู (Ear physiology) หูอื้อ (Tinnitus) ปวดหู อาการปวดหู (Earache หรือ Otalgia) หูติดเชื้อ (Ear infection) ยาหยอดหู (Ear drops) ยาขับปัสสาวะ (Diuretics Drugs) {% endblock related %}
หูดับ หูตึง หูหนวก (Deaf)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
หูดับ หรือหูตึง หรือหูหนวก (Deaf) เป็นอาการที่การได้ยินลดลงจนถึงไม่ได้ยินเลย อาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือกับหูทั้งสองข้างทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของอาการหูดับมีได้หลากหลายที่พบบ่อยเช่น จากประส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tery Artited
Frame Bottom