Frame Top

อาการ : หูหนวก

หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง หูน้ำหนวก (Chronic otitis media)
โดย พันเอก นายแพทย์ ศวยส เหรียญมณี
กลางและหลังโพรงจมูก ยังไม่พัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ประกอบกับเด็กเกิดภาวะติดเชื้อเป็นโรคหวัดได้บ่อย ซึ่งถ้าโรคหวัดที่เป็นลุกลามก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบต่อเนื่องไปยังรูเปิดของท่อปรับความดันหูชั้นกลาง ซึ่ง
หูดับ หูตึง หูหนวก (Deaf)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
หูดับ หรือหูตึง หรือหูหนวก (Deaf) เป็นอาการที่การได้ยินลดลงจนถึงไม่ได้ยินเลย อาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือกับหูทั้งสองข้างทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของอาการหูดับมีได้หลากหลายที่พบบ่อยเช่น จากประส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Phimchanok Kangonta apple123
Frame Bottom