Frame Top

อาการ : หูดับ

หูดับ หูตึง หูหนวก (Deaf)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
หูดับ หรือหูตึง หรือหูหนวก (Deaf) เป็นอาการที่การได้ยินลดลงจนถึงไม่ได้ยินเลย อาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือกับหูทั้งสองข้างทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของอาการหูดับมีได้หลากหลายที่พบบ่อยเช่น จากประส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom