Frame Top

อาการ : หายใจเบาผิดปกติ

กดการหายใจ (Respiratory depression)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
นอวัยวะต่างๆทำงานไม่ได้ และเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งภาวะกดการหายใจนี้อาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้จากภาวะหายใจล้มเหลว สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกดการหายใจ ที่พบได้บ่อย คือ การกลั้นการหายใจ เช่น ใน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Thanyatap onka Abc1199
Frame Bottom