Frame Top

อาการ : หนาวสั่น

หนาวสั่น (Chill)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สาเหตุของอาการหนาวสั่นมักเกิดจากการมีไข้ ซึ่งพบได้ทั้งในไข้สูงและในไข้ต่ำ เกิดได้ทั้งกับโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อเช่น โรคออโ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom