Frame Top

อาการ : หนังตาบวมสองข้างเมื่อตื่นนอนเช้า

โรคไตอักเสบในเด็ก (Pediatric nephritis)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
ar heart disease) ปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไต เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีอยู่ 2 ข้างบริเวณเอวของร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom