Frame Top

อาการ : ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

พิโคซัลเฟต (Picosulfate or Picosulphate )
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ยาขับปัสสาวะ (Diuretics Drugs) ท้องผูก (Constipation) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) วิธีทิ้งยาหมดอายุ (How to dispose expired medications) {% endblock

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun Artited
Frame Bottom