Frame Top

อาการ : สะเก็ดเงิน

ทาซาโรทีน (Tazarotene)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
Retinoid) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) สิว (Acne) กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) ยาทาเฉพาะที่กลุ่มกำมะถัน (Sulfur topical) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom