Frame Top

อาการ : วัคชีน

วัคซีนที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย (Thailand National Essential Medicine: Vaccine)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
นุษย์ได้เรียนรู้การพัฒนาวัคซีนมานานแล้วจากความพยายามในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่น การปลูกฝีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคไข้ทรพิษ (Smallpox) เป็นต้น แม้วัคซีนมีที่มาจากตัวของจุลชีพเองหรือจากสารพ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun Artited
Frame Bottom