Frame Top

อาการ : ยารักษามะเร็งเต้านม

เอ็กซ์เซเมสเทน (Exemestane)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
บัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) วัยหมดประจำเดือน (Menopause) กระดูกพรุน โรคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia) ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (O

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom