Frame Top

อาการ : มืนหัว

มึนศีรษะ มึนหัว (Dull headache)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
รษะ ให้ความรู้สึกเหมืนมีอะไรบีบรัด หรือแน่นอยู่ในศีรษะ อาการจะเป็นๆหายๆตามสาเหตุ โดยอาการแต่ละครั้งอาจนาน เป็น นาที ชั่วโมง หรือวัน โดยทั่วไป อาการมักไม่ค่อยรุนแรง ไม่มีอาการข้ามวัน บางครั้งอาจมี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom