Frame Top

อาการ : มีตุ่มที่ผิวหนัง

ตาปลา (Corns)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
การหนาตัวและนูนขึ้นมาเป็นตุ่ม เล็กๆและมักมีอาการเจ็บ พบบ่อยบริเวณมือและเท้า โรคนี้เกิดจากมีการเสียดสีเรื้อรังของผิวหนังจึงไม่ใช่โรคติดต่อ ซึ่งแตกต่างจากโรคหูด หากตาปลาชนิดมีจุดที่กดแข็งอยู่ตรงกลางตุ่ม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom