Frame Top

อาการ : มะเร็งลำไส้ใหญ่

คาเพ็กไซทาบีน (Capecitabine)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ฐานในการใช้ยาทุกชนิด เนื้องอก (Tumor) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nong nong toyla
Frame Bottom