Frame Top

อาการ : พัฒนาการช้า

ศีรษะเล็ก (Microcephaly)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
tent %}{% linkify %} บทนำ หลายคนคงเคยสงสัยว่า ทำไมบางคนมีศีรษะขนาดโตหรือเล็กกว่าปกติ แต่ก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไร บางคนมีขนาดศีรษะผิดปกติ และมีความพิการทางสมองเกิดขึ้น ภาวะศีรษะเล็กคืออะไร เกิดจากอะไร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Maiissick
Frame Bottom